Sport

Øståsen Skiløyper, 10.000 kr.

Vestre Gran IL, 6.000 kr.

Brandbu I.F, 6.000 kr.

Jaren IL, 6.000 kr.

Tingelstad Idrettsforening, 6.000 kr.

Midtre Brandbu U&IL, 5.000 kr.

Søndre Ål Sportsklubb, 5.000 kr.

Moen Sportsklubb, 5.000 kr.

Bjoneroa Idrettslag, 5.000 kr.

Hadeland O-lag, 5.000 kr.

Tingelstad Skytterlag, 5.000 kr.

Hadeland Kvinnefotballklubb, 5.000 kr.

Gran Håndballklubb, 5.000 kr.

Lygna Lysløype IS, 5.000 kr.

Team Lygna Skiskyting, 3.000 kr.

Tingelstad Skiskytterklubb, 3.000 kr.

Fælingbygda Skytterlag, 3.000 kr.

Gran Jeger og Fiskeforening, 2.000 kr.

Hadeland ride- og kjøreklubb, 3.000 kr.

Brandbu og Tingelstad-Jeger og ­Fiskeforening, 2.000 kr.

Hadeland Friidrettsklubb, 2.000 kr.

Barn og ungdom

Ungdomsklubben Lidskjalv, 5.000 kr.

Fagerlund Ungdomslag, 3.000 kr.

Gran KFUK KFUM Speidere, 4.000 kr.

Bjoneroa Ungdomsklubb, 5.000 kr.

Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe, 5.000 kr.

Gran og Lunner Ungdomsteater, 5.000 kr.

Russerevyen Hadeland vgs, 5.000 kr.

Gran Bygdeungdomslag, 4.000 kr.

Solheim Barnehage foreldrelag, 3.000 kr.

KRIK Hadeland, 2.000 kr.

Tingelstad 4H, 4.000 kr.

FAU Trintom skole, 4.000 kr.

FAU Sanne skole, 4.000 kr.

FAU Grymyr skole, 4.000.

Sang, musikk og dans

Brandbu Skolekorps, 15.000 kr.

Gran Jente- og Guttekorps, 15.000 kr.

Jaren Hornmusikkforening, 3.000 kr.

Moen Musikkforening, 3.000 kr.

Hadeland Jazzforum, 3.000 kr.

Hadeland Strykeorkester, 3.000 kr.

Hadeland Trekkspillklubb, 2.000 kr.

Mannskoret KK, 3.000 kr.

Karteswingen, 2.000 kr.

Jaren Sanglag, 2.000 kr.

Gran Seniordans, 2.000 kr.

Vestre Gran blandede kor, 2.000 kr.

Brandbu Bygdekor, 2.000 kr.

Damekoret Hikk, 2.000 kr.

Nos Alter, 2.000 kr.

Vigga Vers- og Visevenner, 2.000 kr.

Sancta Schola Petri, 2.000 kr.

Jaren Folkedanslag, 1.500 kr.

Senior

Jaren Pensjonistforening, 2.000 kr.

Brandbu Pensjonistforening, 2.000 kr.

Gran Pensjonistforening, 2.000 kr.

Seniorklubben ved Hadeland ­Eneregi, 2.000 kr.

Røykenvik Eldretreff, 2.000 kr.

Onsdagstreffet Bjoneroa Eldresenter, 2.000 kr.

Brandbu seniordans, 1.500 kr.

Gran Seniordans, 1.500 kr.

Gammeldansen i Moen, 1.500 kr.

Ideelle foreninger

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps, 15.000 kr.

Gran Røde Kors Omsorg, 3.000 kr.

Hadeland Husflidslag, 2.000 kr.

Brandbu Bygdekvinnelag, 2.000 kr.

Vestre Gran Bygdekvinnelag, 2.000 kr.

Østre Gran Bygdekvinnelag, 2.000 kr.

Bjoneroa Sanitetsforening, 2.000 kr.

Gran Sanitetsforening, 2.000 kr.

Jaren Sanitetsforening, 2.000 kr.

Tingelstadhøgda Sanitetsforening, 2.000 kr.

Brandbu Sanitetsforening, 2.000 kr.

Vestre Gran Kvinne- og familielag, 1.500 kr.

Oppland Kvinne- og familieforbund, 2.000 kr.

HFL Hadeland, 4.000 kr.

LHL Hadeland, 4.000 kr.

Hadeland MS-forening, 2.000 kr.

Norges Diabetesforening avd. ­Hadeland, 4.000 kr.

Hadeland lokallag av Fibromyalgi, 2.000 kr.

Blåkorsforeningen Lysglimt, 2.000 kr.

Lokaler

Jaren Grendehus Marienlyst, ­­ 3.000 kr.

Aktivitetshuset Lidskjalv, 3.000 kr.

Ungdomshuset Folkvangs venner, 3.000 kr.

Fjordvang, 3.000 kr.

Velforeninger

Mæna Vel, 1.500 kr.

Grymyr Byggefelts Velforening, ­ 1.500 kr.

Hennung Vel, 1.500 kr.

Granlund Vel, 1.500 kr.

Moen Vel, 1.500 kr.

Trulserud Vel, 1.500 kr.

Fem Kroken Vel, 1.500 kr.

Skjervum Vel, 1.500 kr.

Skjellatun Vel, 1.500 kr.

Markafeltet Vel, 1.500 kr.

Misjon og kirke

Moen bedehus, 1.500 kr.

Moen Bedehus Formiddagstreff, 1.500 kr.

Moen Kirkering, 1.500 kr.

Kirkestua i Moen, 1.500 kr.

Vestre Gran Kirkeforening, 1.500 kr.

Formiddagstreff Vestre Gran, 1.500 kr.

Gran Misjonsforening, 1.500 kr.

Gran Normisjon, 1.500 kr.

Gran Familiemisjonsforening, 1.500 kr.

Grans Mannsmisjonsforening, 1.500 kr.

Søndagsskolen Salem, 1.500 kr.

Pinsemenigheten Salem Jaren, 1.500 kr.

Formiddagstreffet Salem, 1.500 kr.

Jaren Misjonslag, 1.500 kr.

Formiddagstreff Jaren Misjonshus, 1.000 kr.

Kirkering for Søsterkirkene, 1.500 kr.

Brandbu Misjonsforening, 1.500 kr.

Søndre Ål Kirkering, 1.500 kr.

Nes Kirkering, 1 .500 kr.

Tingelstad Eldre Misjonsforening, 1.500 kr.

Annet

Vestre Tingelstad Lyslag, 1.500 kr.

Frelsesarmeen Brandbu, 10.000 kr.

Nattkafeen, 5.000 kr.

Gran Frivilligsentral, 5.000 kr.

Nattevandrerne i Gran, 5.000 kr.

Hadeland Turlag, 5.000 kr.

Årbok for Hadeland, 4.000 kr.

Gran Historielag, 3.000 kr.

Hadeland Museumslag, 3.000 kr.

Steinhusets Venner, 2.000 kr.

Ting og Tøy Jaren, 2.000 kr.

Civitan Club Hadeland, 2.000 kr.

Kontaktforum Hadeland Amerika, 1.500 kr.

Hadeland Mållag, 1.500 kr.

Naturvernforbundet i Gran og ­Lunner, 1.500 kr.

Hadeland Frimerkeklubb, 1.500 kr.

Hadeland Tredreieklubb, 1.500 kr.

Brandbu Bridgeklubb, 1.500 kr.

Zeta nettverk kvinnelige pedagoger, 1.500 kr.

Hadeland American Car Club, 1.500 kr.

Hadeland Elghundklubb, 1.500 kr.