GRAN: Naturvernforbundet i Gran og Lunner jubler. Pengegave gir giv til å forskjønne Vigga mellom Gran sentrum og Jarenvatnet.Fungerende leder Svein Øverlier i Naturvernforbundet i Gran og Lunner er meget fornøyd med støtten fra Sparebankstiftelsen Gran. 750.000 kroner kommer godt med når «Viggatråkket», fra Jarenvatnet til Granstunet, skal tilrettelegges for publikum.

– Dette er moro. En slik støtte, sammen med positive grunneiere til tiltaket og viktig støtte fra kommunen, betyr mye, sier Svein Øverlier.

Han takker spesielt Gro Vestues ved landbrukskontoret for Hadeland for praktisk hjelp og støtte, for eksempel i forhold til prosess med Fylkesmannen og grunneiere.

– Takk til Gro for jobb og initiativ, sier Øverlier. Han viser til positive planer for Vigga i Brandbu-området og «Elvelangs» som andre tiltak for Vigga og nærområdet.

– «Viggatråkket» og elva skal renskes for søppel, kvist og rask. Stien skal rustes opp og det skal bli mulig å kanopadle på elva. Dette blir et løft for Gran sentrum, med muligheter for arrangement langs Vigga, sier Øverlier.

Med en opprustet sti vil det bli mulig for alle å komme seg fram langs Vigga på strekningen sentrum og til Jarenvatnet, som er på 1,8 kilometer.

– Dette er et folkehelsetiltak også, påpeker Øverlier.

Det er to faktorer som Øverlier og Naturvernforbundet er opptatt av når det gjelder Vigga.

– Vi følger arbeidet med riksvegutbygging og tunnel nøye. Vi er bekymret for mulighetene for utslipp. I tillegg er vi bekymret for avrenning fra landbruket. Vi forstår at bøndene synes de møter tøffe krav, vi må derfor ha et samarbeid på en positiv måte, mener Øverlier.

– Vigga er ei perle som fortjener det og som skal være et eksempel å vise fram, sier lokallagslederen.

Ivar Fjærtoft, daglig leder i Sparebankstiftelsen Gran og banksjef Terje Haugen, overrakte den symbolske sjekken.

– Rensing av Vigga og utbedring av gangsti er en god sak for vårt lokalsamfunn. I denne saken har vi jobbet tett sammen med Naturvernforbundet. Vi har fulgt prosessen fra sidelinjen og er imponert over det man har fått til så langt. Det gjelder også samarbeidet med grunneiere, kommune og fylkesmann, sier Ivar Fjærtoft.

Nå venter Naturvernforbundet på tele i bakken før innleid anleggsvirksomhet kan starte opp.

Sparebankstiftelsen har vektlagt at «Viggatråkket» og elva er et av de få gjenværende friluftsområder i Gran sentrum.

– I vår vurdering har vi lagt vekt på at prosjektet vil gjøre området mer tilgjengelig, både i selve elva og med kano, men ikke minst få en utbedret sti langs elva, også for rullestolbrukere, sier Ivar Fjærtoft.

Han sier at styret i sparebankstiftelsen påpekte at Naturvernforbundet har gjort en god jobb med saken.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid, bekrefter Svein Øverlier, og gleder seg til at arbeidet settes i gang, kanskje allerede før jul.

– Grunneierne er også positive og det betyr mye, tilføyer Øverlier.

– Vi ønsker Naturvernforbundet i Gran og Lunner lykke til med prosjektet, sier Ivar Fjærtoft, som onsdag gikk stien langs elva for første gang.

– 35 år etter at jeg flyttet til Gran. Det betyr at et slik tiltak bør bli kjent for folk, sier han.