Harestua-elever scorer best på nasjonale prøver

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Hadeland: Jentene i både 8. og 9. klasse på Harestua får 57 poeng i lesing, mens det nasjonale gjennomsnittet er satt til 50. Guttene på de samme trinnene scorer også over snittet, slik at 8. klasse får 54 poeng og 9. klasse får 55.

Denne høsten gjennomførte om lag 120.000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesing og regning på 9. trinn.

Generelt kan man si at Lunner-skolene ligger litt over landssnittet på begge trinn, med noen få unntak. Gran-skolene ligger stort sett under på 8. trinn og over på 9. trinn, mens Jevnaker skole ligger under på 8. trinn og nøyaktig på gjennomsnittet på 9. trinn.

8.-klassingene på Harestua scorer høyt også i engelsk (52), og jentene (54) kommer aller best ut også her.

Lunner ungdomsskole har veldig gode tall for 9. trinn. Spesielt i lesing (54), hvor jentene får 55 poeng, men også i regning (53).

Også på Brandbu ungdomsskole gjør 9.-klassingene det best, og den høyeste poengsummen her er guttenes 53 i regning. I lesing får 9. trinn 52 poeng.

Også på Jevnaker skole kommer guttene best ut, med 52 og 53 poeng i henholdsvis lesing og regning på 9. trinn.

På fylkesbasis viser undersøkelsen at Opplands-elevene ligger på eller rett under landssnittet i 8. klasse, men godt over på 9. trinn. Fylkessnittet for 9.-klassingene er 53 poeng i både lesing og regning. Jentene scorer høyest i lesing (55), mens guttene er flinkest til å regne (54).

På 8. trinn på landsbasis presterer guttene bedre enn jentene i regning. I lesing er det motsatt, og i engelsk er det likt.

Artikkeltags