Høyre vil ha Hadeland kommune

RIV SKILTET: Kari-Anne Jønnes i Gran Høyre vil ha Hadeland kommune, tilhørende Akershus fylke.

RIV SKILTET: Kari-Anne Jønnes i Gran Høyre vil ha Hadeland kommune, tilhørende Akershus fylke.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Gran Høyre vil slå sammen Gran og Lunner, og flytte Hadeland kommune fra Oppland til Akershus.

DEL

GRAN: Spørsmålet ble aktualisert av Lasse Lehre i Lunner Høyre, som for et par uker siden fremmet en interpellasjon til ordfører Anders Larmerud.

Der spurte han om ordføreren mente Lunner hører mer sammen med naboen i sør, enn kommunene nord i Gudbrandsdalen.

Langt bedre for Lunner å være utkant i Akershus enn i Oppland, svarte Larmerud.

Spør Staxrud

Nå sender Gran Høyre, ved Kari-Anne Jønnes og Rune Meier, en tilnærmet likelydende interpellasjon til bygdelisteordfører Inger Staxrud i Gran.

Hun får noen uker til å forberede et svar. Interpellasjonen kommer for sent til å komme med i kommunestyremøtet torsdag.

Høyre spør om ordføreren vil sette i gang et arbeid med å utrede mulighetene for, og konsekvensene av, et fylkesskifte.

Dessuten vil de vite om ordføreren finner det naturlig at en eventuelt ny Hadeland kommune tilhører Akershus.

Pisk eller gulrot?

Hva er viktigst? Tjenestetilbud eller kommunestruktur, spør Kari-Anne Jønnes.

Selv er hun ikke i tvil om hva som er mest framtidsrettet.

En større kommuneenhet er i mye bedre stand til å yte innbyggerne den servicen de har krav på, enn dagens Gran og Lunner.

Og hun mener et fylkesskifte er naturlig både med tanke på arbeidsmarked, naturlige omgivelser, økonomi, kultur og utdanning.

Jønnes og Meier får støtte av partiveteran Harald Westby. Han var med da Gran Høyre allerede i 1995 programfestet kommunesammenslåing, antakelig som første kommuneparti i Oppland.

Snakker vi om pisk eller gulrot?

Det har jeg ikke tatt standpunkt til, svarer Jønnes.

Litt mer gulrot, svarer Westby.

Men la pisken ligge framme, legger han til.

Begge to trekker fram regionreformen som det var snakk om bare for noen år siden, og som tilsynelatende bare kokte bort i kålen, sammen med den lokale sammenslåingsdebatten som verserte da.

Nytt norgeskart

Nå vil de ha fart i debatten igjen.

Det er det også flere som vil, både lokalt og regionalt.

Årsmøtet i Oppland Ap uttalte nylig at det må stilles penger til rådighet for dem som ønsker å slå seg sammen.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken så for seg et kraftig økonomisk åte til nye og større kommuner, innen en gitt tidsfrist.

AUF på sin side vil tegne Norgeskartet på nytt.

Smart og framtidsrettet

Kommunegrensa står i vegen for alt som er smart og framtidsrettet, sa varaordfører Ulf O. Rogneby (V) i Lunner til Hadeland i begynnelsen av mars.

Bakgrunnen var at representanter for kulturlivet sto fram og mente at det administrative skillet midt i Viggadalen bremser utviklingen av kulturlivet på Hadeland.

Når kan dette bli realitet?

2017, er råtipset fra Harald Westby.

Artikkeltags