Gå til sidens hovedinnhold

Ikke penger til å åpne avdeling

Artikkelen er over 6 år gammel

Før jul skrev Hadeland om at gamle må dele rom på Marka, mens det står over 20 ledige rom i en nedlagt avdeling. – Det er ikke penger til å åpne avdelingen, sier rådmann Arne Skogsbakken.

GRAN: – Vi er i den situasjon at vi har dobbeltrom i Gran kommune fordi vi har behov for de plassene, sier Gran-rådmann Arne Skogsbakken og helse- og omsorgssjef Tone Reidem.

– Men mange reagerer på at noen ufrivillig må bo på dobbeltrom, når det noen få meter unna står over 20 ledige rom i en avstengt fløy?

– Da den avdelingen ble lagt ned, handlet det om økonomi og å få det til å gå opp med bemanning. Den beste effekten totalt sett var å legge ned avdelingen og styrke hjemmetjenesten. Dette vedtaket ble gjort i 2013, og avdelingen ble avviklet i 2014.

– Selve nedleggingen ble ikke behandlet politisk?

– Det var en del av en budsjettjusteringssak som politikerne vedtok. Og det ble opplyst om hva justeringen innebar. Det var budsjettsituasjonen som var utløsende, men historien går tilbake til Opptur-prosjektet og hvordan en skulle møte framtidas behov for eldreomsorg. Gran hadde da relativt sett stor andel av institusjonsplasser. En kan gi omsorg til flere, ved å legge mer vekt på hjemmetjenesten.

– Er det helt umulig å åpne noen av rommene i den stengte avdelingen for å unngå dobbeltrom?

– Vi kunne ha fått til noe akkurat for avdeling 1 som ligger nærmest den stengte avdeling 3. Der vil det ikke framstå som helt umulig. Men på langtidsplasser har vi fem dobbeltrom fordelt på tre avdelinger, og de fleste dobbeltrommene er ikke på avdeling 1. Da trengs en oppbemanning. Det måtte sannsynligvis ha gått ut over hjemmetjenesten. Vi ser at stadig flere med stort hjelpebehov ønsker å motta hjelpen hjemme. Også den overordnede nasjonale satsingen, sier at mest mulig må løses i hjemmet.

– Er det et sprik mellom hva folk ute og kommunen mener, om når sykehjemsplass er nødvendig?

– Det vil alltid være forventninger om tjenester og tilbud vi ikke klarer å innfri. Det er tøffe prioriteringer, og det er viktig at vi har fått profesjonalisert tjenesten. Det er tildelingsenheten som vurderer hvert enkelt tilfelle.

– Hva er kriteriene?

– Det er en individuell vurdering. Vi må også huske at det som for 10-15-20 år siden ble definert som en sykehjemspasient, er en som i dag bor hjemme. Vi tror mange blir overrasket over hvor rask og god hjelp det er å få i hjemmetjenesten. Vi skal fortsette å ha mange sykehjemsplasser i Gran, men må sikre at vi bruker dem på riktigst mulig måte. Vi håper ikke folk opplever at vi er «besserwissere». Men vi mener at med de ressursene vi har, så gjør vi de riktige tingene, sier Skogsbakken og Reidem.

– Spørsmålet som ble stilt i Hadeland før jul, var «Skal det være sånn at gamle på slutten av sitt liv må dele rom med en ukjent person?»

– Det er ikke en ønskelig løsning, sier Tone Reidem. – Vi søker å ta så menneskelige hensyn vi kan, legger hun til.

Kommentarer til denne saken