– Noen få søker stillinger ved andre skoler, men store deler av lærerstaben er med når storskolen åpner i august, opplyser Engnæs. Ifølge rektoren var det klart fra starten av planleggingen at alle som hadde fast jobb ved grendeskolene automatisk fikk jobb ved storskolen.

– Det har vi holdt. Vi har også langt på vei sørget for at lærere i årsvikariat eller engasjement heller ikke går arbeidsledige, sier Engnæs.

Når den nye skolen åpner får de ifølge rektoren samlet mye kompetanse under samme tak.

– De fleste av lærerne som er passert 60 og fikk tilbud om avtalefestet pensjon blir med videre. Vi får dessuten nyutdannede lærere som bidrar med nytenking, og kombinasjonen gammel og ung er viktig for en skole. Som alltid er det for få menn i lærerstaben. Vi jobber bevisst mot målet om å få flere mannlige søkere, avslutter Engnæs. Skolen åpner offisielt 11. oktober, men elevene vil være på plass 19 august, opplyser Engnæs.

arne. vatnoyhadeland.net