Ja til tydelige lærere med tid til å undervise

Artikkelen er over 8 år gammel

Lederartikkel i avisen Hadeland 24. februar 2011

DEL

Ingvald Godal, tidligere stortingsrepresentant for Høyre skriver i et debattinnlegg i VG denne uka at han vil ha spanskrøret tilbake i norsk skole. Godal er lei av å høre om konferanser mot mobbing og taler fra statsministre. Han vil ha hardere lut. Godal har en ting til felles med andre som taler samme sak. Han vil mobbingen til livs. Godal provoserer, og får umiddelbar motstand også i egne rekker. 76 år gamle Godal er på ville veger. Man han løfter noen poenger det kan være grunn til å diskutere videre.

I lokal sammenheng er det satt i gang et stort arbeid med å utvikle alle som jobber i skolen, både lærere, assistenter og skoleledere. Med innføring av Kunnskapsløftet ser det ut til at skolen nå har fokus rettet mot to kjerneoppgaver; ungene skal lære noe og de skal trives.

Prosjektet på Hadeland tar utgangspunkt i hva en vet om læring og læringsmiljø. For eksempel at gode resultater oppnås når lærere framstår som dyktige ledere med struktur på undervisningen. Læreren må like elever, og ha en sosial relasjon til den enkelte. Og læreren må kunne triksene som finnes for å lære bort faget sitt.

Det vil være lærerik lesning å sette seg inn i all forskningen som ligger bak John Hatties arbeid. Hans team har samlet inn 800 analyser basert på 52.000 studier som igjen er basert på 83 millioner barn. De fant flere faktorer som viser seg å være helt vesentlig for å fremme læring. Og de fant ut hva som ikke er viktig.

De fant at skolestørrelse, skolebygninger og økonomi alene betyr lite for elevenes læringsutbytte. Vedlikehold, trivsel og orden derimot, er vesentlig.

De viktigste faktorene er ifølge Hattie, så enkelt og så vanskelig, forholdet mellom lærer og elev. Foreldrenes rolle er sentral, men ikke avgjørende. Mange undersøkelser viser at jo høyere utdannelse foreldrene har, jo bedre er barnas resultater på skolen. Ifølge Hattie viser forskning at lærere kan bidra til at den effekten blir mindre.

Etter å ha fått kunnskap om prosjekt «Læringsmiljø Hadeland» kan en sikkert som lærer føle stor prestasjonsangst. Det er neppe hensikten. Å kunne anvende teorietisk kunnskap i praksis, få anledning til å drøfte det med flere og samtidig lære av hverandre må være nøkkelen til suksess. Det vil også virke inn på elevenes atferd, skal vi tro forskningen. En tydelig lærer vil også dempe uroen i en klasse, og det vil bli mindre uønsket atferd.

Prosjektet på Hadeland vil forhåpentligvis bidra til å gi lærerne den statusen de fortjener. Om en får kombinert det med engasjerte foreldre som spiller på lag med skolen er en kommet langt. Og mye lengre enn til å gjeninnføre spanskrøret.

Om en får kombinert det med engasjerte foreldre som spiller på lag med skolen er en kommet langt.

Artikkeltags