Mannen befant seg alene i lokalene til Bandidos MC i januar i år da politiet foretok en razzia. Oslo tingrett har dømt mannen til fem måneders fengsel, etter å ha funnet det bevist at vedkommende kastet en skarpladd pistol ut av vinduet og ned i Alnalelva da politiet kom til lokalene. Våpenet ble senere funnet av dykkere.

Ved samme anledning fant retten det også bevist at mannen var ruspåvirket og hadde brukt flere typer narkotika. Han ble også dømt for et forhold av ruspåvirket bilkjøring i august 2011, da han ble stanset av politiet i Nannestad. Domfelte forsøkte å stikke av til fots, men ble innhentet og tatt med til blodprøve. Han erkjente seg ikke straffskyldig under hovedforhandlingen i Oslo tingrett. I tillegg til fem måneders fengselsstraff, med fratrekk av ni dagers varetekt, må mannen betale 10.000 kroner i bot og mister førerretten for kjøring av bil i to år.

Pistolen mannen kastet fra seg var en Mauser kaliber 7.65 og pistolen var ladd da den ble kastet ut vinduet og ned i elva. Politiet observerte at noe ble kastet ut vinduet under razziaen. Domfelte var alene i lokalene, noe han bekreftet da han ble pågrepet. Etter rettens oppfatning må overtredelsen av våpenloven betraktes som grov. Pistolen var uregistrert. Senere på kvelden ga urinprøve utslag på stoffene THC og amfetamin. Mannen erkjente også bruk av hasj dagen før han ble pågrepet av politiet. Retten fant ikke noe særskilt i formildende retning under straffeutmålingen.