Under sitt besøk på Hadeland Glassverk fikk kongen hilse på de som har fått Kongens fotjenstmedalje i forbindelse med sine lange virker på glassverket. I tillegg gjestet kongen jubileumsutstillingen hvor glassverkets eier Atle Brynestad, selv vil stå for omvisningen,

Kongen besøkte også glasshytta hvor han fikk se produksjon av vinglass, kunstglass og andre krystallgjenstander. Han hilste blant annet Martin Johansson som er sjette generasjons glassblåser.

Besøket ble avslutte med lunsj i Wetterquistgården.

Kong Harald besøkte Hadeland Glassverk i anledning glassverkets 250-årsjubileum.