Krever 38 millioner kroner fra fylket

OPTIMIST: ? Vi mener vi har en god sak, sier Hans-Jørgen Arvesen. Han representerer Oppland fylkeskommune. Foto: Privat.

OPTIMIST: ? Vi mener vi har en god sak, sier Hans-Jørgen Arvesen. Han representerer Oppland fylkeskommune. Foto: Privat.

Artikkelen er over 6 år gammel

Nye Hadeland videre-gående skole er på veg inn i rettsvesenet. Veidekke Entreprenør AS krever 38 millioner kroner fra Oppland fylkeskommune.

DEL

Striden om millionene strekker seg tilbake til 2009 og anbudskonkurransen om bygging av den nye skolen i Gran sentrum. Blant tilbyderne var Veidekke Entreprenør AS med prosjektet Livsrom og Opplandbygg ANS med prosjektet SATS, tegnet av Arkitektkontoret Lille Frøen. Byggherre Oppland fylkeskommune ga jobben til Opplandsbygg ANS. Kontrakt ble inngått 25. september 2009, mer enn tre måneder etter at den såkalte vedståelsesfristen gikk ut 14. juni.

Klage til Kofa

Veidekke Entreprenør AS klaget saken inn for Kofa, klagenemnda for offentlige anskaffelser. I november 2010 konkluderte nemnda med at Oppland fylkeskommune foretok en direkte ulovlig anskaffelse ved å inngå kontrakt etter at fristen gikk ut, og at Oppland fylkeskommune brøt de grunnleggende kravene i loven ved ikke å sluttføre konkurransen innen fristens utløp.

I fjor høst tok Veidekke Entreprenør AS ut stevning mot Oppland fylkeskommune, like før fristen for dette gikk ut. Og nå skal partenes juridiske representanter snart møtes til forpostfektninger i rettssystemet.

Stort krav

Første forpostfektning finner sted 16. januar, per telefon. Da er det berammet planleggingsmøte, i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Hovedformålet med møtet er å stake ut den videre gangen i rettssystemet, det vil si når saken skal behandles og hvor mange dager som skal settes av. Det ligger an til at den kommer opp i løpet av våren.

Oppland fylkeskommune representeres av Føyen advokatfirma, ved Hans-Jørgen Arvesen og Ida Kristine Wang.

– Jeg føler at fylkeskommunen har en god sak, sier Arvesen til Hadeland.

– Ingen kommentar, svarer Anders Aasland Kittelsen i advokatfirmaet Schjødt da vi spør om en kommentar til uttalelsen fra advokat Arvesen. Aasland Kittelsen representerer motparten, Veidekke Entreprenør AS, sammen med kollega Nils-Henrik Pettersson.

Aasland Kittelsen er i det hele svært forsiktig med å kommentere saken.

Vil prosedere i retten

– Vi har blitt enig med Veidekke om å prosedere saken i retten, ikke i media, sier Aasland Kittelsen.

Han bekrefter imidlertid at Veidekke Entreprenør vil ha dekket et tap på 38 millioner kroner, og at stevningen «ligner mye på Kofa-saken». 38 millioner er beløpet firmaet har regnet ut at de ville ha sittet igjen med i fortjeneste dersom de hadde vunnet konkurransen. Subsidiært ønsker de dekket utlegg på 5,6 millioner kroner i forbindelse med anbudsprosessen.

– Kan tvistesaken ende med et forlik?

– En kan aldri utelukke forlik, men det ligger ikke i kortene nå, sier Hans-Jørgen Arvesen.

– Et av punktene vi skal ta stilling til under planleggingsmøtet er rettsmekling. Uten å si noe konkret om denne saken, er det statistisk sett mange saker som blir løst i en slik mekling, sier Anders Aasland Kittelsen.

Artikkeltags