BRANDBU: Brandbu Idrettsforening (BIF) er godt i gang med grunnarbeidene til den nye kunstgressbanen. I disse dager holder de på å bytte ut masse. Myrjorda som var i grunnen må byttes ut med annen masse, som i dette tilfellet kommer fra vegutbyggingen over Lygna.

Onsdag formiddag ba daglig leder Ivar Fjærtoft i Sparebankstiftelsen Gran om å få komme en tur for å se på anlegget. Med seg hadde han avdelingsleder Hans Leithe fra Sparebank1 Brandbu og en ikke så veldig liten overraskelse.

Midt i målgruppen

– Vi har besluttet å bevilge en million kroner til dette prosjektet, fordi det er midt i målgruppen vår. Vi deler ut penger til kultur og idrett, og hovedmålgruppen er barn og unge. Ved å støtte dette anlegget treffer vi veldig mange av dem, sa Ivar Fjærtoft før sjekken ble overrakt.

– Jeg er nesten på gråten. Dette hadde vi aldri turt å håpe på, men vi er utrolig takknemlige. Vi graver dypt i alle lagets kontoer for å finansiere dette anlegget, så dette må jeg si er en svært kjærkommen gave, sier leder i BIF, Bjørn Ola Skavern.

I sitt vedtak har sparebankstiftelsen Gran lagt stor vekt på at BIF i dag har rundt 120 aktive guttespillere i alderen seks til 12 år. I tillegg kommer voksne støttespillere og supportere. I tillegg er beliggenheten mellom to skoler viktig.

Mye aktivitet

Med ny barneskole og ny ungdomsskole vil området være tilholdssted for 700 unger og ungdommer daglig, som vil nyte godt av banen. Derfor var det lett for oss å bevilge et så stort beløp, sier Fjærtoft.

En ny kunstgressbane vil trolig også føre til enda større aktivitet enn det klubben kan skilte med i dag. Skavern mener det er viktig for BIF å kunne tilby de aldersbestemte lagene bedre treningsforhold.

– Det er viktig for oss å opprettholde mest mulig næraktivitet lengst mulig, og da er dette anlegget et stort pluss. Vi skal på ingen måte ta opp noen konkurranse med Gran, men vi skal være et godt supplement til anlegget de har der, sier Skavern.

Når rundt 17.000 kubikkmeter masse er byttet ut på banen, vil dette bli liggende til våren, slik at det får satt seg. Så blir banen ferdigstilt i løpet av sommeren 2015.

Totalt koster anlegget 8,4 millioner kroner. 3,4 millioner er idrettslagets egenandel.