Nye løsninger for nye tider

MANGE GODE ARGUMENTER: Det finnes mange gode argumenter for at Gran og Lunner skal bli en del av Akershus i stedet for Oppland, sier Lasse Lehre i Lunner Høyre. Han var den som løftet fram spørsmålet som nå har utløst en politisk vind gjennom Viggadalen. Arkivfoto: Siv Ellefsrud

MANGE GODE ARGUMENTER: Det finnes mange gode argumenter for at Gran og Lunner skal bli en del av Akershus i stedet for Oppland, sier Lasse Lehre i Lunner Høyre. Han var den som løftet fram spørsmålet som nå har utløst en politisk vind gjennom Viggadalen. Arkivfoto: Siv Ellefsrud

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

- Verden og Hadeland forandrer seg. Det gjelder å henge med, mener Lasse Lehre (H).

DEL

Lasse Lehre i Lunner Høyre har utløst om ikke full storm, så i hvert fall et kraftig politisk vindkast over hadelandsbygdene. Han vil slå sammen Lunner og Gran kommuner, kanskje til gode «Granner», og flytte nyskapningen fra Oppland til Akershus.

Geografi
Søsterpartiet i Gran har hengt seg på lasset, og utfordret kommunens politiske ledelse.

Vi har bedt Lehre utdype hvorfor han mener vegen til framtida går gjennom Akershus.

- Oslo ligger nærmere Hadeland enn Lillehammer. Nesten 40 prosent av arbeidstakerne i Lunner jobber i Oslo eller Akershus. Og Lunner ligger for eksempel nærmere Oslo enn en Akershus-kommune som Eidsvoll. Vi er dessuten mer integrert i arbeidsmarkedet i Oslo enn mange kommuner i Akershus, sier Lehre.

Er ekte hadelending
Han minner også om at fylkesgrensene ble til da kongen het Fredrik og bodde i Danmark.

- Jeg er redd for «sånn har det alltid vært»-argumentet, sier harestuingen, og forteller at han er hadelending i fjerde generasjon.

- Jeg mener uansett det er likegyldig om en er innflytter eller ikke i forhold til deltakelse i debatten. Skal vi bevare Hadeland må vi tilpasse oss tiden vi lever i, og være villige til å oppdatere 400 år gamle grenser.

Som høyremann vil Lehre helst legge fylkeskommunen på historiens skraphaug. Akershus-alternativet kommer som en god nummer to.

Praktisk betydning
- Det har stor praktisk betydning hvor vi hører til. Ring en hvilken som pendler og spør, sier Lehre.

Han forteller at det går fire busser daglig fra Grua og Harestua til Oslo.

- Fra Dokka til Oslo går det fem. Jeg synes det er rart at det går flere busser derfra enn fra kommuner med pendlerprosent på nesten 50. Det sier litt om Opplands prioriteringer. Fra Nittedal, noen kilometer sør for Lunner, går det en buss i halvtimen og flere i rushtida. Buss er også dyrere for dem som bor utenfor Akershus. Dette styres av fylkeskommunen, sier Lehre.

Han viser også til at Oslo og Akershus jobber for å få til en grenseløs region.

- Blir vi en del av Akershus vil pendlerforeldre kunne bruke barnehager i Nittedal, på veg til jobben, sier han.

Større gjennomslag
Lehre påpeker at Akershus er et større fylke som har mer gjennomslag nasjonalt.

- Vi kjemper våre kamper sammen med Vang i Valdres og Lesja. Har vi ikke flere utfordringer å ta tak i sammen med for eksempel Nittedal og Nannestad? spør Lehre, og nevner Gjøvikbanen som et eksempel.

- Den kampen er det nok lettere å få med Nittedal og Oslo til å kjempe, enn Ringebu og Nord-Aurdal, legger han til.

- Det finnes mange gode, praktiske argumenter for å bytte fylke. Å si at vi er en spydspiss for Oppland sørover er i beste fall å pynte på det. Vi er en utkant i et fylke med fokus på Gudbrandsdalen. De som mener noe annet bør legge fram sine argumenter nå. Jeg er redd de ikke er så mange, sier Lasse Lehre, og etterlyser med det argumenter for hva som er bedre i Oppland.

- Det er det fortsatt ingen som vært ute og snakket om.

hka@hadeland.net

Artikkeltags