Ønsker ekstra krysningsspor

DIALOG: Direktør Margareth Nordby i NSB Anbud vil gjerne ha mer gods over på Gjøvikbanen. Da må det til en investering på 50 til 70 millioner kroner.

DIALOG: Direktør Margareth Nordby i NSB Anbud vil gjerne ha mer gods over på Gjøvikbanen. Da må det til en investering på 50 til 70 millioner kroner.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Direktør Margareth Nordby i NSB anbud vil gjerne ha et ekstra krysningsspor ved Stryken. Det vil gjøre at mer godstrafikk kan gå med tog til Bergen via Roa.

DEL

Det går en del gods på Gjøvikbanen allerede, men ønsket er å få enda mer over på tog fra trailere. Det går ikke med det utstyret som er i dag.

– Det finnes dessverre ingen planer om utbedring av banen foreløpig, men det er mange som jobber for at det skal bli bevilget nødvendige midler til et nytt krysningsspor i nærheten av Stryken. Det vil føre til at vi kan øke godstrafikken betraktelig, sier Margareth Nordby. Direktøren i NSB Anbud forteller at et slikt krysningsspor vil koste mellom 50 og 70 millioner kroner.

– Jeg mener de bør gå inn for det i Stortinget, fordi det i tillegg til å ha et miljøaspekt også vil være et trafikksikkerhetstiltak. Ingen av oss liker vel å møte store trailere på vegen, sier Nordby.

På Gjøvikbanen har det gått buss for tog på enkelte strekninger den siste tiden. Det har ifølge Nordby ikke noe med tilrettelegging for godstrafikk å gjøre.

– Det har vært rent vedlikehold av banen. Rett og slett utskifting av slitte deler. Nå er banen åpnet igjen, og toget går hele strekningen. Jernbaneverket forsøker å ta det meste av vedlikeholdet mellom avgangene, for å slippe for mange avbrekk, sier Nordby.

jethadeland.net

Artikkeltags