Gå til sidens hovedinnhold

Paviljongene rives

Artikkelen er over 6 år gammel

BRANDBU: Utbyggingen av Brandbu barne-skole er kommet i gang. Første skritt er å rive tre av de gamle paviljongene.

– Vi skal rive tre av dem før jul. Vi har revet én. Vi kommer trolig til å bruke de to siste til lagring og produksjon av utstyr, opplyser prosjektleder Odd Thomas Olafsen i HR Prosjekt AS til Oppland Arbeiderblad.

Som kjent skal barneskolen oppstå i restene av gamle Brandbu ungdomsskole. Den skal tas i bruk ved skolestart i 2016. Ungdomsskoleelevene har på sin side flyttet til den gamle videregående skolen et steinkast unna.

Grunnarbeid

Det er firmaet Øst-Riv AS i Slemmestad som foretar rivningsarbeidene på vegne av hovedentreprenøren, Betonmast Toten AS.

Ifølge Olafsen kommer firmaet til å bruke ukene fram mot jul til å rive og kjøre vekk de sorterte restene av et stort antall gamle klasserom i de tre paviljongene.

– Så starter vi med grunnarbeidene den første uka i januar. Vi begynner på nordsiden nærmest G-fløyen, og skal grave oss mot krysset i Nobels gate, fortsetter Olafsen.

Anleggstrafikk

Beboerne i området må regne med en del byggestøy og anleggstrafikk i tiden framover.

– Det er jo en byggeplass, påpeker Olafsen.

Han forteller at ekstra veivedlikehold i Nobels gate er inne i entreprisen på grunn av anleggstrafikken.

Entreprisekostnaden er på 93 millioner kroner pluss moms.

Rådmannen i Gran anbefaler at kommunestyret i budsjettvedtak om revidert ramme for Brandbu barneskole innarbeider opsjonene i total investeringsramme og beholder «reserven» som usikkerhetsanalysen tilla entreprisekostnaden. Prosjektet får med det en ramme på 157 millioner kroner. Det er sju millioner lavere enn gjeldende investeringsramme.

Todelt entreprise

Entreprisen er todelt, og omfatter rehabilitering av fløy G og riving av de nevnte paviljongene og fløy F.

Den andre delen omfatter nybygg og utendørsarbeider.

Fløy G skal gjennom omfattende rehabilitering. Den skal strippes ned til betongkonstruksjoner innvendig for så å bygges opp igjen fra rene flater. En ny undervisningsfløy skal forbindes med fløy G via et mellombygg.

Kommentarer til denne saken