Sparebankstiftelsen Gran har i løpet av to og et halvt år delt ut 14 millioner kroner lokalt. Onsdag gikk ytterligere 900.000 kroner ut til åtte mottagere, som var invitert til lokalbankens lokaler av Ivar Fjærtoft, leder av Sparebankstiftelsen Gran og tidligere banksjef i Sparebanken Gran.

Anders Johnsen går i 10. klasse ved Brandbu ungdomsskole og tok seg fri i musikktimen for å spille kornett, før Fjærtoft delte ut sjekker, assistert av finansiell rådgiver Berit Haslerud Sand.

Om tonefølget var fra franskopprinnelig elendighet, så var det «pengegallop» for lokale mottagere, som nå har fått støtte til diverse prosjekter. De åtte som fikk pengegaver er Forskerfabrikken (150.000 kroner), Brandbu speidergruppe (45.000), Brandbu sanitetsforening (35.000), Tingelstad skytterlag (175.000), Gran bygdeungdomslag (14.500), Brandbu skolekorps (40.000), Tingelstad IF (400.000) og Schola Sancti Petri (20.000).

Glade mottagere

– Dere står alle sammen som representanter for det frivillige liv og arbeid i bygda vår. Dere gjør alle en fenomenal innsats. En innsats vi er avhengige av for å ha et godt fungerende tilbud til alle oss som bor her. Vi er stolte av dere og vi ønsker å bidra til det positive arbeidet dere står for, innledet Ivar Fjærtoft, før sjekker ble delt ut i tur og orden.

Først ute var Forskerfabrikken, som gir barn og ungdom mulighet til å fordype seg i naturvitenskap og teknologi i eget nærmiljø. De samarbeider med kulturkontoret i Gran og Lunner om kurs til sommeren.

– Pengene vi får nå bidrar til å halvere kursavgiften. Forskerfabrikken fremmer realfaget i en lekende form og fysiske aktiviteter som gir masse læring, fortalte Stig Fallingen fra kulturkontoret.

Brandbu speidergruppe fikk to sjekker, en til utstyr som trengs og en til videre rekrutteringsarbeid.

– Nå får vi nytt telt og nytt utstyr. Landleir i Stavanger er målet, sa en glad Tore Berg på vegne av speiderne.

Skispor, skyting og musikk

Brandbu sanitetsforening er 100 år og Anne Dahl mottok sjekk for arbeidet med jubileumsbok og en egen jubileumsgave på 20.000 kroner i tillegg. Tingelstad skytterlag og Hadeland sportsskyttere samarbeider om nytt anlegg i kjelleren på rådhuset og mange yngre benytter seg av tilbudet.

Gran bygdeungdomslag skal ha sommerstevne 22. juni for hele fylket, og fikk støtte til tevlingstiltak. Brandbu skolekorps har invitert Rein Alexander til vårkonsert med «Les Misérables» 20. april i kultursalen og Schola Sancti Petri setter opp to konserter med Händels «Messias».

Den største summen gikk denne gangen til Tingelstad idrettsforening, som nå kan sette skikkelige vinterspor over bygda etter hvert. 400.000 kroner til løypemaskin monner. Nå skal foreningen skaffe like stort beløp selv.

– Vi gir et tilbud til hele bygda og mange benytter tilbudet. Nå kan vi korte ned dugnadstida og samtidig utvide tilbudet til å gjelde løyper til tre skoler, fortalte Cato Bang.