Ivar Fjærtoft fra Sparebankstiftelsen Gran begynner å få god trening i å dele ut penger til gode formål i kommunen. Onsdag kveld hadde turen kommet til Vestre Gran, der to sjekker ble delt ut. Først ut var Forum Vestre Gran, som hadde søkt om 30.000 kroner i oppstartsmidler. Det ble innvilget.

Det er alltid artig å komme hit til Vestre Gran. Dette er et levende lokalsamfunn. Vi støtter med glede dette prosjektet, sa Fjærtoft. Steffen Mørtvedt i Forum Vestre Gran tok imot sjekken, og takket for pengene.

Dette er en kjærkommen gave. Det er greit å ha litt kapital i banken når en starter. Vi skal sørge for at Vestre Gran blir et enda bedre sted å bo, sa han.

Sjekk nummer to var betydelig større. Vestre Gran Idrettslag hadde søkt om penger til å innrede to treningsrom på skolen. Et med spinningsykler og et med andre apparater.

Vi er imponert over det positive arbeidet som legges ned i idrettslaget og har bevilget 170.000 kroner til spinningsykler. Vestre Gran er et aktivt idrettslag med rundt 500 medlemmer, kommenterte Fjærtoft. Leder i idrettslaget, Tor Berg, tok imot sjekken og var selvsagt godt fornøyd.

Vi har brukt rundt halvparten allerede på 15 nye spinningsykler. Resten vil vi bruke på annet utstyr i det andre rommet. Dette er en svært kjærkommen gave, som kommer hele bygda til gode, sa han da han hadde tatt imot sjekken.