Sparebankstiftelsen delte i går ut pengegaver til Jaren Hornmusikkforening og Jaren IL. Begge hadde planene klare for hva pengene skal brukes til.

– Dere er gode representanter for det frivillige arbeidet i bygda vår, og gjør en fenomenal innsats, sa Ivar Fjærtoft, leder i Sparebankstiftelsen, under utdelingen av til sammen 145.000 kroner.

Lag og foreninger søker selv om midler til konkrete formål, og Sparebankstiftelsen forutsetter at gavene i sin helhet brukes til det formålet det er søkt om.

Har allerede kjøpt scooter

Jaren idrettslag hadde søkt om midler til å kjøpe en ny snøscooter til løypeoppkjøring. Nå var scooteren allerede kjøpt inn, og vanligvis gir ikke Sparebankstiftelsen støtte til prosjekter som er realisert, men denne gangen valgte de å se bort fra denne regelen. Støtten på 75.000 kroner er omtrent halvparten av det scooteren kostet.

– Styret har lagt vekt på at idrettslaget har 150 medlemmer, stor aktivitet og også kjører opp et nett av skiløyper. Vårt styre vil også peke på at Jaren IL er et av lagene i Gran som jobber mest mot barn, heter det i begrunnelsen.

Jaren idrettslags aktiviteter er i første rekke knyttet til ski og håndball for barn og unge opp til tolv år. I tillegg har de dametrimmen og gubbetrimmen for de litt eldre. Laget har cirka 70 aktive medlemmer.

– Vi setter stor pris på gaven til innkjøp av snøscooteren. Det vil styrke vår målsetting om et godt idrettstilbud for ungdom opp til ungdomsskolealder, sa avtroppende leder Arnfinn Nilsen.

Jaren IL kjører opp løyper fra Lygna og Svera til Jaren, rundt Jaren skole og ved Solheim barnehage ved behov.

Utvider Toneveld

Jaren Hornmusikkforening hadde søkt om midler til utbygging av lokalet Toneveld på Jaren.

– Styret har lagt vekt på at foreningen har kultur for å bistå de andre korpsene, samt å rekruttere fra dem. Korpset tar seg også av de yngre musikantene våre, heter det i begrunnelsen.

– Vi takker for gaven, og kan love at den vil bli brukt til formålet det er søkt om, sa styreleder Jan Dyrud.

Toneveld skal utvides med et eget lagringsrom for slagverkene. Per i dag lagres de ikke tilfredsstillende, samt at de er tunge og vanskelige å få ut og inn av bygget.

Utvidelsen vil antakelig koste tre ganger mer enn tildelingen på 70.000 kroner. Men styrelederen var ikke bekymret for resten av finansieringen.

– Vi har noen gode sponsorer som har hjulpet oss tidligere. I tillegg har vi en skikkelig dugnadsånd i korpset, sa styreleder Dyrud.

Jaren Hornmusikkforening har 32 medlemmer fra 15 til 55 år.