Gå til sidens hovedinnhold

Se om du har fått nye naboer

Artikkelen er over 6 år gammel

Gran

Vestsidevegen 1435 (Gnr 59, bnr 9) er solgt for kr 2.100.000 fra Rune Tala til Gunnar Magne Nodland (31.10.2014)

Movegen 58 (Gnr 156, bnr 248) er solgt for kr 1.600.000 fra Camilla Antona Dahle Jørgensen og Ari Pauli Jalmari Kirkinen til Mikael Welinder (03.11.2014)

Hornslinna 526 (Gnr 23, bnr 6) er overdradd fra Ivar Alm til Ingeborg Alm og Jon Ivar Alm (04.11.2014)

Gjærvika 29 (Gnr 22, bnr 60) er solgt for kr 1.300.000 fra Rolf Lauritz Lund, Terje Roar Lund og Thor Egil Lund til Hanne Ragnhild Gutrud og Freddy Hermann Kjeldsberg (04.11.2014)

Søndre Ålsvegen 612 (Gnr 246, bnr 38) er overdradd fra Magnussen Gunlaug til Mona Susane Magnussen og Roger Johan Magnussen (05.11.2014)

Andel av Søndre Ålsvegen 612 (Gnr 246, bnr 38) er overdradd for kr 325.000 fra Roger Johan Magnussen til Mona Susane Magnussen (05.11.2014)

Søndre Morstadgutua 33 (Gnr 260, bnr 15) er overdradd fra Øvern Karen til Martha Øvern Vøien og Johannes Øvern (05.11.2014)

Lynnebakka 320 (Gnr 270, bnr 15) er solgt for kr 2.250.000 fra Anett Dæhli, Nina Dæhli, Karl Sverre Arnesønn Dæhli og Simen Oskar Arnesønn Dæhli til Morten Ranheim Jensen (06.11.2014)

Salget omfatter også Gnr 270, bnr 17

Solbakken 17 (Gnr 157, bnr 77) er solgt for kr 2.450.000 fra Kjell Arne Stubberud til Sven Erik Stenersen (06.11.2014)

Svendsrudvegen 13 (Gnr 101, bnr 13) er solgt for kr 650.000 fra Inger Lise Ryengen og Åge Ryengen til Tron Egil Aaserud og Berit Iren Taaje (06.11.2014)

Andel av Markakleiva 34 (Gnr 109, bnr 73) er overdradd fra Petter Fagerholt til Svanhild Wien (12.11.2014)

Gnr 152, bnr 146 er overdradd fra Ståle Sanne til Daniel Nordengen Knutsen og Ragnhild Knutsen Nordengen (12.11.2014)

Trulserudvegen 27 A (Gnr 148, bnr 75, seksjon 2) er solgt for kr 1.890.000 fra Wrg Eiendom as til Gillebo Holding as (13.11.2014)

Orstadgutua 21 (Gnr 276, bnr 24) er overdradd fra Ragnar Edgar Heggum til Reidun Heggum (13.11.2014)

Bleikenvegen 171 (Gnr 46, bnr 35) er overdradd fra Ola Bleken til Stein Erik Bleken, Geir Bleken Filseth, Ivar Bleken Filseth og Gudbrand Sevaldrud (13.11.2014)

Lynnebakka 25 (Gnr 265, bnr 36) er overdradd fra Bjørn Berg til Geir Berg, Tore Berg og Bente Sæther (13.11.2014)

Andel av Bleikenvegen 171 (Gnr 46, bnr 35) er overdradd fra Geir Bleken Filseth, Ivar Bleken Filseth og Gudbrand Sevaldrud til Stein Erik Bleken (13.11.2014)

Lynnebakka 25 (Gnr 265, bnr 36) er solgt for kr 1.800.000 fra Geir Berg, Tore Berg og Bente Sæther til Nordbohus Gjøvik as (13.11.2014)

Andel av Grindækerbakken 6 (Gnr 281, bnr 46) er overdradd fra Elin Myhre Kjoberg til Kristen Kjoberg, Marius Kjoberg og Sindre Kjoberg (14.11.2014)

Kvernerudsvegen 2 (Gnr 151, bnr 35) er solgt for kr 1.550.000 fra Tron Aaserud og Hilde Berg Kristiansen til Tommy Nymoen (14.11.2014)

Salget omfatter også Gnr 151, bnr 63

Salget omfatter også Gnr 151, bnr 91

Movegen 83 (Gnr 97, bnr 24) er overdradd fra Gudbrand Sørum til Olaug Sørum Hagen og Steinar Hagen (17.11.2014)

Ringdalslinna 77 (Gnr 167, bnr 29) er solgt for kr 2.100.000 fra Dagny Snare til Sandr as (17.11.2014)

Nestoppen 2 (Gnr 3, bnr 256) i Bærum kommune er overdradd fra Hans Edvard Ranvik til Elizabeth Vedastin Malthe Ranvik (18.11.2014)

Overdragelsen omfatter også andel av Krokfossvegen 44 (Gnr 1, bnr 75) i Gran kommune

Overdragelsen omfatter også Ranvikveien 2 (Gnr 35, bnr 10) i Hurum kommune

Overdragelsen omfatter også Vestre Strandvei 57 (Gnr 35, bnr 273) i Hurum kommune

Amundrudvegen 168 (Gnr 87, bnr 14) er overdradd fra Per Venli til Tine Susanne Venli, Halvard Venli, Laila Venli og Morten Venli (18.11.2014)

Andel av Amundrudvegen 168 (Gnr 87, bnr 14) er overdradd for kr 225.000 fra Tine Susanne Venli og Halvard Venli til Laila Venli og Morten Venli (18.11.2014)

Andel av Risbakkvegen 82 (Gnr 280, bnr 19) er overdradd for kr 900.000 fra Thomas Prestmarken Nysveen til Marlene Andersen Gagnum (18.11.2014)

Storlinna 16 (Gnr 66, bnr 22, seksjon 11) er solgt for kr 1.450.000 fra Sigfrid Titti Svendstuen til Jolita Banceviciute og Sindre Håkonsen Trutt (19.11.2014)

Gnr 1, bnr 2, fnr 173

er solgt for kr 1.215.000 fra Magne Nyheim og Rose Elin Nyheim til Bente Granum og Svenn Arnfinn Skapalen (19.11.2014)

Myssmørkleiva 31 (Gnr 299, bnr 33) er solgt for kr 550.000 fra Brandbu og Tingelstad Almenning til Kai-Rune Ottem og Hilde Elisabeth Østby (20.11.2014)

Gnr 1, bnr 118

er solgt for kr 350.000 fra Hans Jørgen Struksnæs, Elsa Lomsdalen og Anne Beate Hvinden til Eva Ragnhild Ingjeringen (20.11.2014)

Gnr 1, bnr 139

er overdradd for kr 310.000 fra Hans Jørgen Struksnæs, Elsa Lomsdalen og Anne Beate Hvinden til Hans Cato Bisgaard og Marianne Nilsen Pal (20.11.2014)

Kverndalslinna 294 (Gnr 193, bnr 19) er overdradd for kr 1.000.000 fra Konrad Aaserud til Tom Einar Aaserud (25.11.2014)

Kjølvegen 5 (Gnr 66, bnr 14) er solgt for kr 1.200.000 fra Roger Jenserud og Per Olav Sivesindtajet til Jenni Jenserud og Kjell Vidar Martinsen (25.11.2014)

Gammevegen 74 (Gnr 182, bnr 1) er solgt for kr 5.000.000 fra Arne Ringdahl til Hans Jørgen Gamkinn (25.11.2014)

Salget omfatter også Gnr 182, bnr 2

Salget omfatter også Gnr 182, bnr 6

Salget omfatter også Gnr 182, bnr 19

Salget omfatter også Gnr 182, bnr 22

Røykenviklinna 842 (Gnr 32, bnr 27) er solgt for kr 1.500.000 fra Henrik Jenserud til Terje Arntzen (25.11.2014)

Amundrudvegen 91 A (Gnr 64, bnr 18) er solgt for kr 700.000 fra Blikk og Takservice Eiendom as til Miljøservice as (26.11.2014)

Andel av Gnr 48, bnr 164

i Gol kommune er overdradd fra Olaf Heggen til Astrid Dæhlen Heggen (26.11.2014)

Overdragelsen omfatter også andel av Torgvegen 2 (Gnr 65, bnr 100) i Gran kommune

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 101 i Gran kommune

Lunner

Myllavegen 47 (Gnr 67, bnr 206) er overdradd fra Randi Synnøve Fagerheim til Helle Fagerheim og Jorun Fagerheim (17.10.2014)

Andel av Myllavegen 47 (Gnr 67, bnr 206) er overdradd for kr 400.000 fra Helle Fagerheim til Jorun Fagerheim (17.10.2014)

Lunnerlinna 28 A (Gnr 98, bnr 8) er overdradd fra Meieributikken A/l til Meieributikken Lunner as (30.10.2014)

Overdragelsen omfatter også Lunnerlinna 30 (Gnr 98, bnr 100)

Overdragelsen omfatter også Lunnerlinna 28 C (Gnr 98, bnr 143)

Vestbygdvegen 80 (Gnr 116, bnr 180) er solgt for kr 4.000.000 fra Lunner Almenning til Tangenmoen as (31.10.2014)

Frågåttvegen 14 (Gnr 92, bnr 61) er solgt for kr 3.350.000 fra Siw Anja Riise til Frode Jahren (03.11.2014)

Lunnerlinna 44 A (Gnr 98, bnr 147, seksjon 1) er solgt for kr 1.850.000 fra Turid Bente Sørlie til Ann-Helen Sørheim (03.11.2014)

Andel av Myllavegen 453 (Gnr 22, bnr 20) er solgt for kr 1.740.000 fra Anne Grethe Eriksen, Vegard Asbjørn Eriksen, Solveig Anita Gustavsen og Laila Synnøve Mylsbråten til Steinar Otto Eriksen (05.11.2014)

Salget omfatter også andel av Gnr 22, bnr 45

Sveavegen 88 (Gnr 67, bnr 744, seksjon 3) er solgt for kr 2.880.000 fra Grua Bygg as til Sigurdur Helgi Jonsson og Liv Kari Tyvand (07.11.2014)

Ryavegen 66 (Gnr 60, bnr 7) er overdradd fra Jan Olimb til Stian Olimb (10.11.2014)

Hadelandsvegen 1191 (Gnr 72, bnr 3) er solgt for kr 2.600.000 fra Ola Lehne Lier til Marthe Næss Johansen og Morten Buan Kristiansen (10.11.2014)

Salget omfatter også Gnr 72, bnr 4

Tyttebærstien 22 (Gnr 173, bnr 501) er overdradd fra Erik Holm Stokstad til Elin Blikken Stokstad, Fredrik Holm Stokstad og Marit Vagnild (11.11.2014)

Tyttebærstien 22 (Gnr 173, bnr 501) er solgt for kr 2.150.000 fra Elin Blikken Stokstad, Fredrik Holm Stokstad og Marit Vagnild til Vivi Jørgensen (11.11.2014)

Hadelandsvegen 1671 (Gnr 67, bnr 142) er solgt for kr 3.100.000 fra Anne Grosberg Marthinsen og Vidar Marthinsen til Lars Konrad Klevengen (12.11.2014)

Salget omfatter også Gnr 67, bnr 151

Roalinna 1 (Gnr 59, bnr 69) er solgt for kr 550.000 fra Kari Olafsen til Roa Sør as (14.11.2014)

Oppenvegen 386 (Gnr 94, bnr 10) er overdradd fra Kristin Margrethe Paulsen til Olav Paulsen (17.11.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 94, bnr 16

Overdragelsen omfatter også Gnr 94, bnr 21

Vestbygdvegen 82 (Gnr 116, bnr 181) er solgt for kr 4.000.000 fra Lunner Almenning til Nordmarka Nord as (17.11.2014)

Stubbengvegen 54 (Gnr 115, bnr 140) er solgt for kr 2.690.000 fra Inger Olaug Halvorsen Larsen til Hoi Wan Kwan og Hua Wang (18.11.2014)

Askersrudvegen 6 (Gnr 104, bnr 65) er solgt for kr 2.450.000 fra Knut Henriksen til Line Skirstad og Mats Pettit Sørum (19.11.2014)

Moreneveien 50 (Gnr 173, bnr 240) er solgt for kr 3.300.000 fra May Britt Svendsen til Lene Eriksen og Terje Lippert (24.11.2014)

Gnr 59, bnr 184 er overdradd fra Lunner kommune til Lunner Produkter as (26.11.2014)

Jevnaker

Randsborggata 39 (Gnr 151, bnr 27) er solgt for kr 1.750.000 fra Inger Karin Gunnarsrud til Zbigniew Leslaw Stawisinski (31.10.2014)

Salget omfatter også Gnr 151, bnr 77

Grønlandsvegen 26 (Gnr 149, bnr 130) er solgt for kr 1.100.000 fra Petter Odden til Maren Larsson Hammerstad og Daniel Bredesen Nordlund (03.11.2014)

Kreklingveien 9 (Gnr 150, bnr 964) er solgt for kr 570.000 fra Tronrud Eiendom as til Lene Bråthen og Trond Helgesen (03.11.2014)

Lemvigvegen 10 (Gnr 141, bnr 88) er overdradd fra Reidun Elisabeth Sandli til Kjell Wiman Sandli (07.11.2014)

Lemvigvegen 10 (Gnr 141, bnr 88) er solgt for kr 1.500.000 fra Kjell Wiman Sandli til Fredrik Felberg og Hege Moen Felberg (07.11.2014)

Roseveien 38 (Gnr 150, bnr 602) er solgt for kr 2.850.000 fra Ivonne Salo og Kurt Raymond Inge Salo til Erik Sandbakken Johansen og Cecilie Johansen Sandbakken (10.11.2014)

Bakkavegen 22 (Gnr 153, bnr 20) er solgt for kr 1.500.000 fra Kari Bjørkli, Arild Fikerud, Ellen Fikerud, Hilde Fikerud, Odd Morten Fikerud og Randi Fikerud Njøs til Thomas Prestmarken Nysveen (11.11.2014)

Musmyrveien 47 (Gnr 150, bnr 1041) er solgt for kr 2.152.800 fra Pettersen Åsmund & Sønn as til Krøkje Eiendom as (12.11.2014)

Sagvegen 12 (Gnr 146, bnr 81) er overdradd fra Råterud Arne Nilsen til Margit Kristine Nilsen (12.11.2014)

Sagvegen 12 (Gnr 146, bnr 81) er overdradd fra Margit Kristine Nilsen til Jan Erik Nilsen (12.11.2014)

Kistefossvegen 19 (Gnr 150, bnr 864) er solgt for kr 1.500.000 fra Heidi Delp og Tommy Ole Skår til Bjørn Torvill Urang og Amanda Zubillaga (17.11.2014)

Bakkelivegen 4 (Gnr 150, bnr 75) er overdradd fra Odd Andresen til Randi Irene Bunde og Marit Helene Flaskerud (18.11.2014)

Skogstjerneveien 5 (Gnr 150, bnr 886, seksjon 5) er solgt for kr 1.600.000 fra Kjetil Myhre til Ida Amundfoss og Audun Krokvik (18.11.2014)

Svenåvegen 22 D (Gnr 146, bnr 128, seksjon 4) er solgt for kr 1.800.000 fra Foss Eiendom 1 as til Andreas Sven Emanuel Engblom og Lisbeth Hvidt Van Kervel (18.11.2014)

Øvre Hovsbakken 5 (Gnr 145, bnr 17) er solgt for kr 2.400.000 fra Elisabeth Angell til Bjørn Brunskow og Gerd Helene Sølvskutt (19.11.2014)

Nesgata 2 (Gnr 148, bnr 33, seksjon 5) er solgt for kr 1.260.000 fra Sonja Irene Lindestad til Henrik Jenserud (21.11.2014)

Andel av Skyttervegen 5 (Gnr 151, bnr 189) er overdradd fra Kim Roger Natås Fjellbekkmo til Stian Møllerop (24.11.2014)

Bakkelivegen 4 (Gnr 150, bnr 75) er solgt for kr 1.900.000 fra Randi Irene Bunde og Marit Helene Flaskerud til Tveter Brødrene as (24.11.2014)

Sørhagan 13 (Gnr 144, bnr 90) er solgt for kr 550.000 fra Knut Bärnholdt Nicolaysen til Cathrine Sjøblom Aldersjøen og Eric Tveter Strande (26.11.2014)

Hammersborgvegen 6 (Gnr 150, bnr 630) er overdradd for kr 1.250.000 fra Alexander Bakken Andersen til Håkon Meidel Andersen (28.11.2014)

Kilde: Statens kartverk

Kommentarer til denne saken