Mathisen Renovasjon AS, blir en del av Veitransport-gruppen. Mathisen Renovasjon har vært eget AS siden 2009.

MECE Invest AS, som er eier av transportselskapene Veitransport AS og Veikran AS, har ervervet 100 prosent av aksjene i Mathisen Renovasjon AS. Oppkjøpet styrker Veitransport-gruppens posisjon innen renovasjon og avfallshåndtering, heter det i en pressemelding.

– Vi er glade for å bli del av en større gruppering, sier Kjell Arne Mathisen, tidligere styreleder i Mathisen Renovasjon.

– Dette sikrer selskapet inn i fremtiden i en tid hvor jeg selv har tenkt å trappe noe ned, mens min sønn Lars Erik Mathisen, vil fortsette som leder i bedriften, opplyser styrelederen i pressemeldingen.

Lars Erik Mathisen har stor tro på selskapets muligheter fremover, men understreker viktigheten av å ha en større tyngde som selskap og en større administrasjon for å kunne være en profesjonell leverandør til selskapets store og krevende kunder.

Daglig Leder og Styreleder i Veitransport-gruppen, Jonny Enger, sier han er meget fornøyd med å knytte Mathisen Renovasjon inn i Veitransport-gruppen.

– Dette sikrer selskapet vekst innen et viktig satsingsområde for Veitransport fremover, sier Enger.

Mathisen Renovasjon vil bestå som eget aksjeselskap, men navnebytte vurderes for å få frem tilknytningen til Veitransport gruppen. Veitransport ønsker å samle all satsingen på renovasjon og avfallshåndtering under dette selskapet. Veitransport-gruppen, eid av MECE Invest AS, vil med dette bestå av tre selskaper innen henholdsvis landtransport, krantransport og avfallstransport.