Hadeland: 122 lag og foreninger på Hadeland er tildelt pengegaver fra Sparebankstiftelsen Gran. Håpet er at pengene skal bidra til ytterligere dugnadsarbeid og aktiviteter.

Gavene som nå deles ut er såkalte breddegaver, og kommer i tillegg til større prosjektgaver, som Sparebankstiftelsen bidrar til gjennom året.

Sparebankstiftelsen Gran ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal, Gran Sparebank og Ringerikes Sparebank. Daglig leder er Ivar Fjærtoft.

På stiftelsens egen nettside, kan man lese at midlene i stiftelsen er ment å sikre at kapitalen som er opparbeidet i Gran Sparebank gjennom mer enn 155 år, forblir i lokalsamfunnet. Stiftelsen målsetting ber å gi bidrag til allmennyttig aktivitet i kommunen.

«Et bedre sted å bo»

– Pengene skal være med å vitalisere ytterligere til dugnader, aktiviteter for barn og ungdom, og rett og slett gjøre Gran og nærområdet til et enda bedre sted å bo, sier Kristin Ruud, som er banksjef for info og samfunnskontakt i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Takknemlige mottaker

Hadeland Turlag mottar 10.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Olav Vannebo, som er styreleder, sier de er veldig glade for en slik gave og tar imot med stor takk.

– For oss har en slik gave ikke så stor betydning på kort sikt. Vi har god økonomi. Men vi sparer for å kunne forbedre hyttesituasjonen, og da er det klart at gaven, på lengre sikt, gjør prosjektet vårt mer realistisk, sier Vannebo.

Kristin S. Amundsen er nestleder i Hadeland Jazzforum, som mottar 5000 kroner. De ser på gaven som er anerkjennelse av arbeidet de har gjort gjennom mange år, og er glade for all støtte de får.

– Gaven er ikke øremerket noe spesielt, men den kommer godt med i helheten, sier Amundsen.

SPORT

Øståsen Skiløyper

10.000 kroner

Jaren IL

10.000 kroner

Vestre Gran IL

10.000 kroner

Tingelstad Idrettsforening

10.000 kroner

Midtre Brandbu U&IL

10.000 kroner

Søndre Ål Sportsklubb

10.000 kroner

Bjoneroa Idrettslag

10.000 kroner

Hadeland Sportsskyttere /Tingelstad Skytterlag

7000 kroner

Hadeland Kvinnefotballklubb

10.000 kroner

Gran Hånballklubb

10.000 kroner

Lygna Skisenter

10.000 kroner

Hadeland Friidrettsklubb

5000 kroner

Team Lygna Skiskyting

5000 kroner

Tingelstad Skiskytterklubb

4000 kroner

KRIK Hadeland

3000 kroner

Fælingbygda Skytterlag

3000 kroner

Gran Jeger og Fiskeforening

4000 kroner

Hadeland ride- og kjøreklubb

2000 kroner

Brandbu og Tingelstad-Jeger og Fiskefor

2000 kroner

MUSIKK OG TEATER

Gran og Lunner Ungdomsteater

5000 kroner

Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe

7000 kroner

Fagerlund Ungdomslag

3000 kroner

Brandbu Skolekorps

15.000 kroner

Gran Jente- og Guttekorps

15.000 kroner

Bjoneroa Musikkorps

5000 kroner

Jaren Hornmusikkforening

5000 kroner

Hadeland Jazzforum

5000 kroner

Hadeland Strykeorkester

5000 kroner

Hadeland Trekkspillklubb

2000 kroner

Mannskoret KK

3000 kroner

Jaren Sanglag

2000 kroner

Brandbu Bygdekor

2000 kroner

Damekoret Hikk

2000 kroner

Nos Alter

2000 kroner

Vigga Vers- og Visevenner

2000 kroner

Schola Sancti Petri

2000 kroner

Hadeland Bluesklubb

3000 kroneR

Brandbu Barnekantori

Rebels Music

2000 kroner

2000 kroner

SENIOR

Jaren Pensjonistforening

3000 kroner

Brandbu Pensjonistforening

3000 kroner

Gran Pensjonistforening

3000 kroner

Seniorklubben ved Hadeland Eneregi

2000 kroner

Røykenvik Eldretreff

2000 kroner

Onsdagstreffen i Bjoneroa

2000 kroner

Hadeland Seniorforum

2000 kroner

DANS

Brandbu seniordans

2000 kroner

Gran Seniordans

2000 kroner

Jaren Folkedanslag

2000 kroner

Tingelstadringen

2000 kroner

VELFORENINGER

Jaren Grendehus – Marienlyst

10.000 kroner

Fagerlund ungdomslag – Folkvangs venner

5000 kroner

Mæna Vel

1500 kroner

Grymyr Byggefelts Velforening

1500 kroner

Granlund Vel

1500 kroner

Trulserud Vel

1500 kroner

Røykenvik Vel

1500 kroner

Vestre Gran Velforening

1500 kroner

Granavollen Vel

1500 kroner

Vestre Tingelstad Lyslag

1500 kroner

BYGDEKVINNELAG

Brandbu Bygdekvinnelag

2000 kroner

Vestre Gran Bygdekvinnelag

2000 kroner

Østre Gran Bygdekvinnelag

2000 kroner

Bjoneroa Sanietsforening

2000 kroner

Jaren Sanitetsforening

2000 kroner

Tingelstadhøgda Sanitetsforening

2000 kroner

Brandbu Sanitetsforening

2000 kroner

Vestre Tingelstad sanitetsforening

2000 kroner

HELSE

LHL Hadeland

4000 kroner

Hadeland MS-forening

2000 kroner

Diabetesforbundet Hadeland

3000 kroner

Hadeland lok.lag av Fribromyalgi

2000 kroner

Helsesportsgruppa Brandbu IF

3000 kroner

Gran og Lunner demensforening

1500 kroner

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps

15.000 kroner

Gran Røde Kors Int. kvinneforum

3000 kroner

KRISTNE LAG

Frelsesarmeen Brandbu

10.000 kroner

Kirkestua i Moen

5000 kroner

Søndagsskolen Salem

2000 kroner

Barneklubben i Moen kirkestue

2000 kroner

Moen bedehus misjonsforening

1500 kroner

Moen Bedehus Formiddagstreff

1500 kroner

Vestre Gran Kirkeforening

1500 kroner

Gran Felles Misjonsforening NMS

1500 kroner

Grans Mannsmisjonsforening

1500 kroner

Pinsemenigheten Salem Jaren

1500 kroner

Formiddagstreffet Salem Jaren

1500 kroner

Kirkering for Søsterkirkene

1500 kroner

Brandbu Misjonsforening

1500 kroner

Nes Kirkering

1500 kroner

Nordre Oppdalen misjonsforening

1500 kroner

ANNET

Gran Frivilligsentral

10.000 kroner

Aktivitetshuset Lidskjalv

10.000 kroner

Hadeland Turlag

10.000 kroner

Vestre Gran Kvinne- og familielag

1500 kroner

HLF Hadeland

4000 kroner

Formiddagstreffet Vestre Gran

1000 kroner

Årbok for Hadeland

5000 kroner

Gran Historielag

5000 kroner

Hadeland Museumslag venneforening

4000 kroner

Steinhusets Venner

3000 kroner

Civitan Club Hadeland

3000 kroner

Bruktbutikken Ting og Tøy Jaren

2000 kroner

Kontaktforum Hadeland Amerika

1500 kroner

Hadeland Dialekt og Mållag

1500 kroner

Hadeland Husflidslag

2000 kroner

Ungdomsklubben Lidskjalv

10.000 kroner

Tingelstad 4H

7000 kroner

Grane 4H

3000 kroner

FAU Sanne skole

4000 kroner

FAU v/Jaren skole

4000 kroner

Hadeland Frimerkeklubb

1500 kroner

Hadeland Tredreiklubb

1500 kroner

Brandbu Bridgeklubb

1500 kroner

Zeta nettverk kvinnelige pedagoger

1500 kroner

Hadeland american car club

1500 kroner

Hadeland Elghundklubb

1500 kroner

Hadeland Sportsfiskere

1500 kroner

Hadeland Harehundklubb

1500 kroner

Hadeland Inner Wheel klubb

1500 kroner

Elvelangs Vigga i fakkellys

1500 kroner

Hadeland RC klubb

1500 kroner