Retten ble hevet 12.45 og aktor signaliserte at retten ble satt igjen klokka 15.00.

Spørsmålet de seks legdommerne og tre fagdommerne skulle ta stilling til, var om Clita skulle dømmes for vold med døden til følge eller drap. De har konkludert med at Marian Clita skal dømmes for drap. Og grovt ran.

Aktor Anne Birgitte Sturup sa i sin prosedyre at drapstiltalte Marian Clita gikk fullstendig amok på rom 2025 da han drepte Vera Vildmyren.

- Han gikk inn på rommet hennes og ble overrasket. Han kunne snudd og gått fra stedet, men gikk i stedet til angrep på Vera Vildmyren. Marian Clita gikk fullstendig amok, sa aktor i sin prosedyre om skyldspørsmålet.

Hun viste blant annet til rettsmedisinerens forklaring om at hun hadde totalt 39 stikkskader, og bildene fra åstedet. Tiltalte har forklart at han rispet henne ved et uhell.

Aktor slo også fast at det er snakk om drap - ikke bare vold med døden til følge - fordi det på hotellrommet har oppstått et forsett om å drepe.

Forsvaren, Michael Steffensen, mener det ikke er ført bevis for at Clita mente å drepe henne, og at han måtte frifinnes for drap.

Torsdag skal retten ta stilling til hvor lang straff Clita skal idømmes.

ab@hadeland.net