Gå til sidens hovedinnhold

Snart er det november

Artikkelen er over 6 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vi skriver desember 2014. Om snaut et år, i november 2015, skal de nye kommunestyrene i Gran og Lunner etter planen si ja eller nei til sammslåing av Gran og Lunner. Kanskje noe senere hvis Nittedal vil være med. Jevnaker orienterer seg sterkt i en annen retning.

Politikere og kommuneadministrasjon har arbeidet med reformen en stund allerede. Nå går de sterkt ut og ber folket om innspill, for å skaffe seg et godt grunnlag å utrede videre på, fram mot anbefalingen kommunestyrene skal komme med før valgkampen. To folkemøter mandag og tirsdag samlet kanskje hundre innbyggere totalt. De fleste av dem godt voksne, med tradisjon for å engasjere seg i samfunnsdebatten. Det er naturlig å spørre seg hvor resten av folket er? En utfordring blir å nå de unge. Oppsøkende virksomhet, med målkrettet og relevant informasjon, kan være en måte

Det kan jo være slik at reformen er overmoden og at folk tenker «la det skje». Eller kanskje det er slik at reformarbeidet foreløpig er så abstrakt at det ikke engasjerer. Poenget nå er at kommunene går ut og ber folk om råd. De ønsker et godt grunnlag å jobbe videre med. Derfor bør de få svar. Etterpå er det for sent. Det er lite matnyttig å engasjere seg etter at vedtak er fattet.

Noen ønsker seg en rådgivende folkeavstemning. Hvordan folket skal høres blir avgjort til våren. Vi tror ikke folkeavstemning er vegen å gå. Norge har et representativt demokrati. Det riktige er at partiene klargjør sitt syn, basert på folks innspill. Da får politikerne et grunnlag å fatte vedtak ut fra.

Vedtaket må fattes på et faktabasert grunnlag, ikke på følelser. Vil sammenslåing av en eller annen art med dertil hørende logiske grensejusteringer faktisk gi folk bedre offentlige tjenester? Fylkestilhørighet er en litt annen skål. Eventuelle endringer her blir vedtatt på nasjonalt nivå.

Det skal ikke mye politisk analyse til for å anta at Arbeiderpartiet vil avgjøre reformspørsmålet. Høyresiden har flagget sine synspunkter høyt og lenge. Det er heller ingen stor politisk stemning for folkeavstemning. Men bildet kan endre seg, kanskje basert på innspill fra folk. Det er viktig å engasjere seg nå.

Kommentarer til denne saken