Solobservatoriet fredes

NORGES ENESTE: ? Solobservatoriet på Harestua er av stor nasjonal interesse som må bevares for ettertiden, mener fylkeskonservator i Oppland, Kjell Marius Mathisen. Han har sendt ut et fredningsforslag med høringsfrist 1. mai. Arkivfoto.

NORGES ENESTE: ? Solobservatoriet på Harestua er av stor nasjonal interesse som må bevares for ettertiden, mener fylkeskonservator i Oppland, Kjell Marius Mathisen. Han har sendt ut et fredningsforslag med høringsfrist 1. mai. Arkivfoto.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

– Solobservatoriet på Harestua er et av Norges viktigste tekniske og vitenskapelige kulturminner, med helt spesielle kvaliteter og muligheter som det er viktig å bevare for ettertiden, mener fylkeskonservatoren i Oppland.

Soltårnet, kikkerttårnet, satellitthuset og radioantennen har alle blitt vurdert fredningsverdige i et forslag som fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen sender ut på høring i dag, torsdag.

– Av nasjonal interesse

Allerede sommeren 2008 var Fortidsminneforeningen på banen med ønske om å verne anlegget på Gunnarshaugen, nordøst for Harestua. I 2010 skrev Hadeland sist om mulighetene for fredning av deler av observatoriet som ble etablert 1954. Men som så ofte, tar ting tid. Nå er imidlertid fredningsforslaget ferdig forfattet og prosessen synes å nærme seg et sluttresultat.

Om forslaget vedtas, sier kulturminneloven blant annet:

* De fire objektene kan ikke skades eller rives.

* Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør.

* Alt vedlikehold og istandsetting skal skje i samsvar med bygningenes egenart.

* Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende av bygningene og eventuell komplettering av teknisk utstyr kan tillates i særlige tilfeller.

* Teknisk og vitenskapelig utstyr som inngår i fredningen, skal ikke fjernes fra anlegget.

Konservator Mathisen beskriver viktigheten av fredningen.

– Solobservatoriet på Harestua er Norges største astronomiske anlegg. Det er godt bevart, med mye av det tekniske- og vitenskapelige utstyret intakt. Det er i tillegg det eneste solobservatoriet i landet, noe som gjør det unikt i nasjonal sammenheng og følgelig av stor nasjonal interesse.

– En kjempefordel

Hadeland skrev tidligere i år om de ambisiøse planene for videreutvikling av Solobservatoriet. Med storslått planetarium og «overnattingsplaneter». Eier og daglig leder Turid Næss har satt Snøhetta på saken og håper å ta mangemilssteg mot realisering i løpet av 2014.

– Hvordan passer en fredning inn i dette bildet?

– Jeg ser på dette som en kjempefordel. For bare noen år siden risikerte vi at hele anlegget måtte rives, men mange gode krefter har jobbet sammen for å forhindre det. Jeg er veldig fornøyd med forslaget fra fylkeskonservatoren, sier Næss til Hadeland.

Konservatoren støtter oppom videreutvikling av stedet.

– Fredningen skal bidra til å sikre driften ved Solobservatoriet gjennom tilrettelegging og videreutvikling, da dette er avgjørende for å bevare anlegget for ettertiden. Brakkene har en svært enkel standard og kapasiteten er sprengt. Det er derfor nødvendig å oppgradere og utvide anlegget for å sikre videre drift, mener fylkeskonservatoren.

Næss roser Lunner almenning, som er grunneieren, for deres fredningsarbeid.

– Vi har jobbet aktivt for dette, for å gi stedet den status det fortjener, sier bestyrer Bjørn Niklas Sjøstrøm.

Artikkeltags