Rektor ved Grua skole, Wenche Hustadnes Hagen er lite fornøyd med å finne skolegården forsøplet etter at ungdom bruker området som festplass i helgene.

– Noen lærere føler at de må dra hit på søndager for å se hva som ligger igjen etter helgens festing, og fjerne det verste før ungene kommer på skolen mandag, sier Hustadnes Hagen.

Hun kan fortelle om tagging og knust glass, bokser og flasker.

– Det later til at noen tror det er helt greit å komme hit å tagge. Det er det ikke. Når dette uvesenet nå går ut over elever, syns jeg at vi må si ifra, sier rektor.

Les mer om saken i papirutgaven