Gå til sidens hovedinnhold

Spørsmål og funderinger

Artikkelen er over 6 år gammel

GRAN: Lunner og Gran kommuner kan bli en kommune. Sammen med Nittedal? I Akershus fylke? Nå har tida kommet for innspill fra innbyggerne.

Det første av flere folkemøter ble arrangert ved Hadeland videregående skole mandag kveld. Tirsdag kveld var det et lignende møte ved Lunner ungdomsskole.

De rundt 40 deltakerne på det åpne møtet fikk fire problemstillinger de drøftet i grupper over kaffekopper.

Hva trenger du å vite for å ta stilling til om det skal bli en kommune? Hva skal til for at kommunen skal være attraktiv å bo i? Hvilke forventninger har du til kommunens tjenester? Hvilke forventninger har du til kommunens utvikling?

Omfattende

Omfattende spørsmål. Det er ikke i denne runden innbyggerne skal si «nei» eller «ja».

Grans ordfører Knut M. Lehre innledet møtet i auditoriet, både om bakgrunn for kommunereformen og den pågående utredningen som er i gang mellom Lunner og Gran.

Kommunenes rådmenn og flere fra administrasjonen var på møtet. Det samme var flere lokalpolitikere.

Ifølge ordfører Lehre kan kommunereformen, slik den er varslet av regjeringen, bety mer makt og større myndighet til mer «robuste» kommuner. Hvis Gran og Lunner (pluss eventuelt andre kommuner) slår seg sammen, vil det bety en pott omstillingsmidler. Kommende mandag gir Nittedal svar på om de går inn i et utredningssamarbeid med naboene i nord.

Samarbeid

Under møtet mandag ble det tatt opp fra salen hvilke utfordringer det allerede ligger i det interkommunale samarbeidet på Hadeland.

Konsulent Arild S. Stana fra KS Konsulent påpekte også at det viser seg at store kommuner har et mer aktivt, interkommunalt samarbeid enn de små.

På Hadeland er et eksempel at ambisjonsnivået er forskjellig i kultursektoren mellom Gran og Lunner, tross interkommunalt samarbeid.

Willy Westhagen spurte konkret om en sammenslåing Gran og Lunner betyr bygging av nytt rådhus. Det tror ikke ordførerne Lehre og Harald Tyrdal blir nødvendig.

Innspill

Kommunesammenslåinger kan også bety nye grenser på kartet.

Det havnet mange spørsmål og innspill på ark under «kaffeslabberasen».

Vil tjenesteyting og kompetanse øke i en stor kommune? Endres demografi og befolkningssammensetting? Hva med dagens tjenestebehov målt opp mot framtidas behov? Hvordan organisere lokaldemokratiet? Skal det bli egne bygdeutvalg? Hva med samfunns- og næringsutvikling i forhold til vekstmål?

Konkret ble det i gruppene blant annet pekt på at Hadelands fortrinn kan være attraktive boområder, nærhet til natur og gode oppvekstvilkår.

Samtidig er kommunikasjonsmidler viktig, der både veg – og ikke minst jernbane – fortsatt er utviklingsmessige «flaskehalser».

Hva er en «robust» kommune? Blir det flere byråkrater i en stor kommune? Det blir fortsatt mange utfordringer å ta tak i framover.

Kommentarer til denne saken