Mannen seg i tirsdag i Gjøvik tingrett. Rusproblemer i tiden lovbruddene ble begått gjør at tiltalte ikke husker alle detaljer.

Den lange rekken tiltalepunkter strekker seg over tre år. Tiltalen omfatter innførsel og bruk av narkotika, vold, trusler og vold mot politi og en rekke trafikale forhold. Tiltalte tegnet i retten i dag et anstrengt forhold til politiet. Han ønsker å få behandling for sitt rusproblem og har flyttet fra Hadeland.

Aktor Anne Byfuglien Ulsrud vil føre et tjuetall vitner. Forsvarer Erling Mehus sier han vil be om at soning kan foregå på behandlingsinstitusjon. Saken går over tre dager i tingretten.