- Tilsettingene ble gjort før streiken var i gang, sier daglig leder Christian Bruun.

Han framholder at det også ble informert om nytilsettingene før sju av de ansatte gikk ut i streik for tariffavtale.

Det er to prosjektledere og en grunnarbeider som nå starter i firmaet.

Disse tilsettingene ville blitt gjort uansett uavhengig av streiken, sier Bruun, og avviser at dette er å betrakte som streikebryteri

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Svein Johansen, ønsker heller ikke å karakterisere tilsettingene på det nåværende tidspunkt.

- Vi er kjent med at det skal være tilsatt tre nye medarbeidere i bedriften, men jeg kjenner ikke detaljene i de avtalen som er inngått, derfor har jeg ingen kommentar til det nå, sier Johansen.

Han understreker at det viktigste for Norsk Arbeidsmandsforbund er å få en løsning i saken.

- Vi ønsker å opptre ryddig. Vi kan ikke tro og synse om saker, sier Johansen.

Forbundssekretæren sier han har hatt kontakt mot meklingsmyndighetene, og at det kan også gå mot en ny meklingsrunde for å prøve å finne en løsning på den fastlåste konflikten.

Saken var til mekling hos kretsmeklingsmannen før streiken startet, men altså uten resultat.

[email protected]