Det startet med at noen unger i Småtjern Naturbarnehage hadde en fascinasjon for fine steiner. Dette var for flere år siden, og var starten på et årelangt arbeid med stein i alle mulige former. De som sådde spiren til arbeidet har for lengst sluttet, men arbeidet fortsetter.

– Dette er noe vi vil fortsette å jobbe med så lenge det er spennende. Vi er midt i et rikt geologisk område, så vi har uante muligheter til å forske på stein, sier Jørgen Kjørven i barnehagen.

Mye mineraler

Barnehagen ligger i et område av Oslofeltet, der mineraler som kalkspat, kvarts, svovelkis, sinkblende og blyglans er vanlige. Barnehagen har tatt flere turer til steder der det har vært dagbrudd. Svovelkis kan minne om gull, og ungene har fantasert mye rundt funnet. De har vært bekymret for at det er Kaptein Sabeltann som har gjemt «gullet».

– To av barna som gikk her før viste stor interesse for historien, og vi har nå laget en tegneseriebok om området geologiske område, med disse to guttene som gjennomgangsfigurer, forteller Kjørven.

Ungene har også samlet inn fossiler. Området har i tidlige tider vært havbunn, og de har funnet både trilobitter og blekkspruter. Plantefossiler har de også funnet.

– Mange av barna har også kjennskap til at stein brukes som smykker. Så vi fikk lånt oss slipeutstyr og har lånt oss slipeutstyr, slik at vi kunne sage, slipe og polere steinene.

Lagde egen gruve

Akkurat nå er ungene mest opptatt av å ake, gå på ski og kose seg ute i snøen.

– Stein er noe vi jobber med når det passer slik, sier Kjørven.

Noe av det siste ungene gjorde, var å starte gruvedrift i fjellet på tomta der barnehagen ligger.

– Vi tente bål inntil fjellet. Etterpå hadde vi på vann og da sprakk det, forteller noen av ungene. Så langt har de hakket seg 50 centimeter inn i fjellet med denne metoden. Målet er å finne gull.

Steinprosjektet har også resultert i en steintrommel, drevet av et vannhjul. Den fungerte så som så, men det var likevel et spennende prosjekt.

Læringsarena

Selv om stein er utgangspunktet har prosjektet ført med seg mye annet.

– Det kan vel oppsummeres slik: Hverdagen er pensum og naturen er læringsarena. Både i direkte og overført betydning, sier Kjørven som er veldig fornøyd med at de vant forskerfrøprisen på 10.000 kroner. Pengene må brukes til naturfagutstyr.

– Jeg tror vi kommer til å kjøpe eget steinslipeutstyr. Jeg har også lyst på et mikroskop som kan koples på en datamaskin. Det gir gode muligheter til å granske ting i naturen, sier Kjørven.

Naturfagsenteret er et nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. De deler ut prisen til spennende opplegg med naturfag som tema. Målet med prisen er å stimulere til naturfaglig utforskning, samtidig som de vil ivareta barnas nysgjerrighet og undring.