Fra 2003 til 2009 mistet fire personer livet og åtte ble hardt skadd på de fire kilometerne mellom Harestua og Grua. Vegvesenet forbereder innføring av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll).

I november monteres fotobokser som skal settes i drift fra januar 2012.

Reduserte med ni km/t

Bakgrunnen for at det innføres streknings-ATK er høy fart og mange ulykker på nettopp denne strekningen.

– Målinger viser at bilistene har en snitthastighet som ligger sju kilometer over fartsgrensen på 80 km/t. Erfaringer fra andre strekninger med måling av snitthastighet viser at det er tre ganger mer effektivt enn vanlige fotobokser når målet er å få ned farten, sier Lars Eide, seksjonsleder i Statens vegvesen i Oppland.

Det er gjennomført test av streknings-ATK blant annet på E6 over Dovreskogen. Der ga tiltaket redusert fart med nesten ni kilometer i timen i 80-sonen.

Datalagring

I 2006 sa Datatilsynet nei til snittmålinger fordi de vurderte det som et inngrep i personvernet da alle blir fotografert uavhengig av om de bryter fartsgrensen. Seniorrådgiver i Datatilsynet, Hågen Ljøgodt sier tilsynet fortsatt er skeptiske.

– Etter vårt syn burde det være mulig å ferdes på vegen uten å bli fotografert og få registrert sine bevegelser. Vi står fast på dette, men tapte saken i Personvernnemnda, sier han.

I etterkant har tilsynet samarbeidet med politiet og vegvesenet, blant annet for å få gode sletterutiner.

– Selv om man har kommet fram til gode løsninger vil det være en uheldig utvikling dersom ATK ukritisk tas i bruk i stadig større omfang. I et videre perspektiv vil det kunne true fri ferdsel på våre veger. Vi er også bekymret for at bildene kan bli brukt til andre formål enn å holde hastigheten nede, som å kontrollere om årsavgiften er betalt, sier Ljøgodt.

HVA MENER DU OM DE NYE FOTOBOKSENE? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET NEDENFOR.