Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet på vegne av Høyre, Venstre, SV, Sp og KrF et forslag om å oppheve gjeldende kommunedelplan, og videre at Lunner kommune skal be Samferdselsdepartementet utrede tunnel fra Roa til Gran grense.

En opprørt ordfører gikk rett i strupen på gruppa bak fellesforslaget.

- Jeg tror dere er i ferd med å kaste blår i øya på folk. Det er ikke mulig for dette kommunestyret å oppheve en kommunedelplan. Det må en lengre prosess til for at dette skal skje, sa ordføreren som mente at forslaget ikke holdt vann.

Høyres Bjørn Haugen Morstad ba etter dette om et gruppemøte for å omformulere ordlyden slik at rådmannen får i oppgave å starte et arbeid for å oppheve kommunedelplanen. Da oppfylles de formalia som ordføreren påpekte at ikke var til stede i det første forslaget til vedtak.

Mens ordføreren fremmet et nytt forslag om at kravet om lang tunnel ikke skal tas opp såfremt ikke vegvesenet sjøl eller Gran kommune fatter et vedtak som gjør at man kan ta opp lang tunnel igjen. Dette fikk kun stemmer fra Ap og Frp.