Lunner Almenning: Godt driftsår i 2017

MØT OPP PÅ ÅRSMØTE: Oppfordingen kommer fra styreleder Andreas Høiby og allmenningsbestyrer Johnny Gangsø, i Lunner Almenning.

MØT OPP PÅ ÅRSMØTE: Oppfordingen kommer fra styreleder Andreas Høiby og allmenningsbestyrer Johnny Gangsø, i Lunner Almenning. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lunner Almenning kan fortelle om et godt driftsår i 2017. Tirsdag 24. april er det tid for årsmøte, i Lunner fotballs nye klubbhus på Frøystad.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.– Styre og administrasjon oppfordrer bruksberettigede til å komme for å få fyldig informasjon både om året som hatt gått og om langsiktige strategier og planer, sier Andreas Høiby, styreleder i Lunner Almenning i en pressemelding.

Han og allmenningsbestyrer Johnny Gangsø lover et spennende og innholdsrikt årsmøte hvor blant annet resultater for morselskap og konsernet Lunner Almenning blir presentert. 

God driftsår i 2017

– Driftsåret 2017 har vært utviklende og lønnsomt. Det har vært stort fokus på skog, beitenæring, utmarksprodukter og drift og vedlikehold av eiendommer. Skognæringen er inne i en positiv periode med gode kvaliteter og oppadgående lønnsomhet. I 2017 avvirket Lunner Almenning rundt 19.000 kubikkmeter tømmer. Gode kvaliteter skyldes god forvaltning gjennom mange tiår, skriver de to i pressemeldingen og retter en stor takk til tidligere ansatte for godt utført skjøtsel og skogkulturarbeid.

Beitenæringen er viktig for landbruket i Lunner. 

– Lunner Almenning har et meget godt samarbeid med dyreeiere gjennom en lang og tradisjonsrik oppsynsordning. Vi har stort fokus på å koordinere bruk av utmarksområdene for alle brukergrupper – alt fra beitenæring til jakt/fiske og friluftsliv, heter det videre meldingen.

Lunner Almenning har i all hovedgrunn fokus på to områder. Det ene er drift av allmenningens tradisjonsrike områder som skog, utmark, beitenæring og allmenn ferdsel.

– I tillegg er vi en stor, sentral og viktig steds- og samfunnsutvikler i forhold til bygging av boliger, utvikling av næringsbygg som skaper arbeidsplasser, samt å tilrettelegge for kulturutvikling slik at området blir oppfattet som et godt sted å bo høy livskvalitet, skriver de i meldingen.

Planlagt byggestart til høsten

– Planer og prosesser i forhold til utvikling på Harestua pågår for fullt. Lunner Almenning og dets datterselskaper sammen med Lunner kommune jobber tett og godt sammen i forhold til langsiktig og kontrollert utvikling av det nye sentrumet på Harestua. Dette skal bestå av Lunner helse og omsorgssenter, handelsmiljø, kontorer og boliger. Planlagt byggestart er høsten 2018, opplyser de to i pressemeldingen.

Lunner Almenning er aksjonær i fjernvarmeselskapet Miljøvarme Hadeland AS. Øvrige eiere er Glitre Energi, Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning.

Selskapet leverer kortreist fjernvarme til offentlige- og private bygg i Lunner og Gran. Fjernvarmen kommer fra eget tømmer som flises opp på Harestua og deretter transporteres til forbrenningssentraler hvor varmen skal leveres.

– I sum har Lunner Almenning høy aktivitet og er opptatt av å være en positiv og konstruktiv kvalitet- og stedsutvikler som samarbeider på tvers av interesseorganisasjoner, fra bruksberettigete til lag- og foreninger på de fleste nivåer, skriver styreleder og bestyrer i pressemeldingen.






Artikkeltags