Få reaksjoner da Lunner Almennings eiere ble orientert om lederens plutselige avgang

Under tirsdagens årsmøte i Lunner Almenning ble de rundt 40 frammøtte orientert om at bestyrer Johnny Gangsø har sagt opp sin stilling med øyeblikkelig virkning.