Må bygge sykehjem ut fra plassbehovet det året bygget blir ferdig

Artikkelen er over 3 år gammel

Føringer fra Husbanken gjør det vanskelig for Lunner kommune å bygge sykehjem med plass til framtidas eldrebølge. Nå må kommunen se på dimensjonering for nytt helse- og omsorgssenter på nytt.