VG-avsløringene om psykisk utviklingshemmede: Lunners økning er større enn noen annen kommune i Vestoppland

Artikkelen er over 1 år gammel

Lunner har hatt størst økning i andel psykisk utviklingshemmede per 1000 innbyggere, viser tall fra VG.

DEL

I kjølvannet av VGs avsløringer om at personer har blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten sikker diagnose, har avisen publisert statistikk for samtlige av landets kommuner. Oppland Arbeiderblad har sammenstilt tallene for alle kommunene i Vestoppland.

Den viser at Lunner kommune har hatt størst økning i andels psykisk utviklingshemmede per 1000 innbyggere siden 2008.

Vi har tidligere omtalt VGs avsløring om at de fleste som er registrert som psykisk utviklingshemmet i Lunner ikke er utredet. Tirsdag uttalte Lunner kommune at alle brukerne har stadfestet diagnose psykisk utviklingshemming.

VGs avsløring viste at bare 18 av de 44 i Lunner har fått bekreftet diagnosen av spesialisthelsetjeneste, noe statsminister Erna Solberg har omtalt som «den absolutte standarden».

– Alle de 44 brukerne har stadfestet diagnosen psykisk utviklingshemming. Av disse er 18 diagnostisert av spesialisthelsetjenesten. Av de øvrige 26 er flere utredet av spesialisthelsetjenesten tidligere, men diagnose er bekreftet av fastlege etter kriterier fastsatt av Helsedirektoratet i 2014 og rundskriv IS – 3/2018, svarte kommunalsjef helse- og omsorg, Solveig Olerud.

Avisen Hadeland sendte onsdag flere spørsmål til Lunner kommune i sakens anledning, men har foreløpig ikke fått svar.

Økning siden 2008

I VGs kommune-oversikt framstilles tall på hvor stor andel av befolkningen over 16 år som har vært registrert som psykisk utviklingshemmede i årene 2008–2017, en andel som har økt landet over fra drøyt 4,3 til snaut 4,6.

Enkelte kommuner har imidlertid hatt til dels betydelig større økning enn dette, og det spekuleres nå hvorvidt dette er reelle økninger, eller om noen kommuner urettmessig har økt tallene for å få økte overføringer fra staten.

Stor variasjon

Oppland Arbeiderblad har samlet tallene for 14 kommuner i Vestoppland, og de viser en stor variasjon i utviklingen over de ni årene det finnes tall for.

Hva gjelder andelen per 1000 innbyggere over 16 år som er registrert med psykisk utviklingshemning, ligger nesten alle over landsgjennomsnittet, men i denne sammenhengen er det kanskje endringer over tid som er mest interessant.

Halvparten av kommunene i Vestoppland har hatt en prosentvis større økning enn landsgjennomsnittet i andelen, to ligger omtrent på snittet, to har hatt null endring, og hos tre kommuner har andelen sunket.

I våre minste kommuner, med et lite antall registrerte, vil enkeltpersoner kunne ha uforholdsmessig stor innvirkning på statistikken, men det er altså den femte største kommunen som har hatt størst økning.

Markante forskjeller

Av alle de 14 kommunene har Lunner hatt den største prosentvise økningen, og andelen over 16 år registrert med psykisk utviklingshemning per 1000 innbyggere har økt fra 4,2 til 6 på ni år.

Våre to minste kommuner, Vang og Etnedal, har imidlertid hatt en henholdsvis negativ og uendret utvikling, mens Gjøvik har hatt en relativt beskjeden økning fra 4 til 4,4 per 1000 innbyggere.

Størst negativ prosentvis utvikling har Vestre Toten hatt, der andelen har sunket fra 6,1 til 5 per 1000, men også her er altså andelen over landsgjennomsnittet.

Artikkeltags