Betonmast skal bygge, eie, drifte og leie ut nytt omsorgssenter

Av

Betonmast AS går nye veier. Tirsdag undertegnet de en avtale med Lunner kommune om at entreprenøren skal bygger 22 omsorgsboliger, aktivitetssenter og personalbase, som kommunen skal leie i 30 år.