Det er tre søkere med adresse Hadeland til rådmannsjobben i Lunner. Blant dem Tomas Sunde fra Brandbu.

Det er ni menn og en kvinne blant søkerne.

Tre av søkerne er rådmenn i dag, mens to er konstituerte rådmenn. Sistnevnte er Henning Antonsen som er konstituert i Gran og Bente Rudrud som er konstituert i Lunner.

Torbjørn Hansen fra Jevnaker var blant søkerne til rådmannsstillingen i Gran. Han var innstilt som nummer to til jobben.

Ståle Tangestuen er rådmann i Hole kommune i dag, og søker seg til Lunner.

Det er planlagt at kommunestyret ansetter i sitt møte 16. juni. Som oftest tar det tre måneder før en ny kan tiltre stillingen.

Det skulle tilsi at ny rådmann kan være på plass cirka 1. oktober, opplyser personalrådgiver Ole Øystein Larsen i en epost til Hadeland.

Søkerlista:

Kurt-Gøran Adriansen(62), Kløfta, direktør i Øvre Romerike Utvikling. Samarbeidsorgan for seks kommuner på Romerike.

Henning Antonsen(45), Jaren, konstituert rådmann i Gran kommune

John Breivik (49), Ålesund, styreleder/foretaksutvikler

Dag Flacké(58), Oslo, rådmann i Hjelmeland kommune siden 15. august 2013

Torbjørn Hansen(56) mann, Jevnaker. Rådmann i Nes kommune i Buskerud siden desember 2013. Tidligere økonomisjef i Ringerike kommune.

Egil Heitmann(51), , Leknes, daglig leder

Bente Rudrud(48), Hønefoss, Kommunalsjef i Lunner kommune. Konstituert rådmann fra 1. juni i Lunner kommune.

Svein Georg Rygg(42), Haugesund, Project Manager

Tomas Sunde(46), Brandbu, Partner Manager

Ståle Tangestuen(49), Hønefoss, Rådmann i Hole kommune fra 2010