Erica Sanger-Elnaes har fått jobben. Hun jobber fra før i kommunen, men starter i den nye jobben 1. september.

Det er også ansatt ny planfaglig rådgiver. Denne jobben har Eivinn A. Fjellhammer fra Harestua fått. Han jobber i dag i Agrianalyse.

Den tredje stillingen som nå er besatt, er stillingen som bo- og næringsrådgiver. Her er Torstein Brandrud fra Roa ansatt. Han jobber i dag på Hapro. Brandrud overtar etter Ole Dæhlen som har startet egen virksomhet.

Fjellhammer og Brandrud begynner i jobbene 1. oktober.

Dette melder Lunner kommune på sine nettsider.

Lunner kommune opplyser at kommunalsjefområdet er endret fra tidligere organisering. Dette omfatter nå tjenesteområdene eiendom, vei, vann og avløp, areal, prosjekt, digitalisering og kommunikasjon, HR og økonomi.

«Her vil rådgiverne være viktige nøkkelpersoner i utvikling av kommunen framover», skriver Lunner kommune.

Kommunen har hatt bistand fra et eksternt rekrutteringsfirma i ansettelsesprosessen.