Fylkesmannen uttrykker manglende tillit – krever at Lunner kommune setter inn ekstern bistand for å sikre et godt og trygt skolemiljø

I forbindelse med en mobbesak ved en skole i i Lunner i fjor, har Fylkesmannen i klartekst gitt beskjed om at det må settes inn tiltak for å sikre et trygt og godt miljø ved den aktuelle skolen.