Gå til sidens hovedinnhold

– Passer ikke læreryrket

Artikkelen er over 6 år gammel

Lunner kommune har innført et tidsregistreringssystem for alle ansatte. Etter reaksjoner har kommunalsjef Idun Eid nå kommet fram til at lærerne ikke skal bruke systemet likevel.

ROA: I fjor vedtok kommune-administrasjonen i Lunner å gå til innkjøp av et elektronisk tidsregistreringssystem for ansatte. Etter en anbudsrunde ble selskapet Timeflex valgt som leverandør. Allerede før jul i fjor startet prosessen med å innføre systemet. Da det var klart for skolene i høst, kom reaksjonene. Til administrasjonen, til lokalavisen og ikke minst ute i sosiale medier.

– Lunner er første kommune i landet til å innføre noe slikt for denne yrkesgruppen. Da lærere har en sentralgitt arbeidsavtale har mange lurt på hva som er vitsen med en slik registrering. Og vi har fått flere tilbakemeldinger fra lærere som opplevde dette som mangel på tillit, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lunner, Øidis Hoel.

Hun er fornøyd med at kommunalsjef Idun Eid nå har bestemt at lærerne ikke skal bruke systemet likevel.

Hensikt å effektivisere

Rett før høstferien kalte Eid inn skolelederne til møte om saken.

– Jeg hadde registrert at det var en del uklarheter i forbindelse med Timeflex. Her har vi rett og slett ikke gjort godt nok forarbeid og heller ikke informert godt nok. I møtet beklaget jeg dette og vi har kommet fram til at lærere ikke skal bruke systemet likevel, sier Eid.

Hun forklarer videre at Timeflex, som samlet har kostet kommunen rett i underkant av 200.000 kroner, likevel er en viktig investering.

– Fram til vi startet med innføringen av Timeflex mot slutten av fjoråret, har all registrering foregått manuelt. Ansatte har ført timelister på papir eller i Excel, mens ledere har godkjent og sendt videre til lønn- og personalavdelingen som har tastet inn all informasjon om arbeidstimer, overtid, fravær, ferie og liknende manuelt. Det blir langt mindre papirflyt nå.

– Bedre forankring

Eid opplyser at det i utgangspunktet var lønn- og personalavdelingen sammen med IKT som fikk ansvaret for prosjektet i starten av 2014.

– Burde trepartsorganet vært involvert?

– Organet er satt til å jobbe med saker som omhandler arbeidsgiverpolitikk og dette prosjektet hører egentlig ikke hjemme der. Men det burde vært forankret hos de tillitsvalgte på en bedre måte, mener Eid.

Kommentarer til denne saken