Omstridt betongstasjon på Roa med 15 meter høye siloer satt på vent

Formannskapet i Lunner behandlet torsdag dispensasjonssaken fra Unicon, som ønsker å etablere en betongstasjon på Roa. Anlegget vil blant annet bestå av 15 meter høye sementsiloer.