Underskriftsaksjon mot betongstasjonen på Roa -opp til ny behandling på torsdag

Det har skapt uro i nærmiljøet at Unicon ønsker å åpne betongstasjon på Roshov på Roa. Nå har flere gått sammen og laget en underskriftskampanje mot etableringen. Torsdag skal saken på ny opp i formannskapet etter at den tidigere ble utsatt.