18 av de 23 kommunestyrerepresentantene i som var til stede i torsdagens møte i Lunner, valgte å stemme for fusjon mellom Hadeland Energi og Energiselskapet Buskerud. Det var Senterpartiets to representanter, to fra Høyre, samt en fra Arbeiderpartiet som stemte mot fusjon.

Opprinnelig orienteringssak

På sakslista sto opprinnelig Hadeland Energi-fusjonen som en av flere orienteringssaker. Denne orienteringen ble utsatt til styrelederen i Hadeland Energi, Bjørn Niklas Sjøstrøm, var på plass. Kommunestyret vedtok  å lukke møtet mens Sjøstrøm orienterte, en orientering som tok to og en halv time.

Alle de tre kommunestyrene på Hadeland møttes i et felles kommunestyremøte tirsdag. Gran valgte der å få denne orienteringen og vedtok deretter å gå inn for fusjon.

 Gran går for HE-fusjon

Jevnaker og Lunner vedtok å utsette saken.HE-møtet utsatt av to kommuner- Gran blir sittende

Etter orienteringen i Lunner kommunestyremøtet torsdag kveld kom Venstres Ulf Rogneby med forslag om også å behandle saken om sammenslåing med Energiselskapet Buskerud  i torsdagens møte.

I tirsdagens møte mellom de tre kommunestyremøtene på Hadeland ble det antydet at saken ville bli behandlet i Lunner kommunestyres møte 18. juni.