Det er betryggende å lese på Lunner kommunes nettside at Lunner er attraktivt med innbyggerne i sentrum. «Det gode liv lever vi bedre i Lunner.»
Innbyggerne blir hørt, ikke sant?

Vi har noe å formidle angående fysioterapidekning i Lunner. Det er for tida 7,5 avtalehjemler, fordelt slik: Harestua: 4,5, Roa: 2 og Grua: 1 inntil videre

På Grua går Kjell Ivar Skjemstad (40 %) av med pensjon og Lars Nilsen Rønningen (60 %) slutter for å jobbe full tid nærmere hjemstedet. Disse to har til nå utfylt hverandre med sine spesialområder eksempelvis innen lymfedrenasje, gruppetreninger med eldre, manuell terapi og behandling og trening for pasienter med kroniske plager.

I tillegg har Spartacus trening og helse mye kompetanse. Daglig leder, Hilde Gullen Grøntjernet er både idrettsutdannet, kinesiolog og coach. Det er mange pasienter hos fysioterapeutene som går over til egentrening eller gruppetreninger hos Spartacus i de samme lokalene. Mange apparater og god plass i nærmiljøet. Disse foretakene er trolig det nærmeste Lunner kommer et frisklivs-senter.

Hva skjer nå?Samtidig som folketallet på Grua og Harestua øker kraftig, trappes fysioterapitilbudet i kommunen i realiteten ned.

Hvor smart er det? Med dagens ventetider på Roa og Harestua på 3–5 måneder, skal alle som nå får nødvendig hjelp på Grua stille seg i kø på Roa og Harestua.

Hvor smart er det? Det argumenteres fra kommunens side at de ønsker robuste fysioterapimiljøer nord og sør i bygda. Glem det. Det må være et robust miljø på Grua også. Der er det plass til flere fysioterapeuter, lokalene er der allerede.

Hvorfor vurderes det ikke å flytte noe fra Harestua til Grua? På Harestua er det ganske trangt.

Det må være en målsetting å ha tjenestene der folk bor. På Grua bor det 1600 mennesker, og i de nærmeste årene blir det trolig 577 nye boliger til.

Vi mener at antall fysioterapeuter med driftsavtale må øke i takt med befolkningsveksten. Det sier seg selv at behovet blir større.

Vi som skriver dette har hatt og har behov for fysioterapi med treningsoppfølging. Det er fysioterapeutene på Grua som har vært de nærmeste med aktuell ekspertise. Vi nyter godt av store arealer på Spartacus for individuelle øvelser og opptrening. I tillegg er vi med på anbefalte gruppetimer arrangert av Spartacus.

Mye blir forringet om fysioterapien blir borte. Vi er mange som blir rammet. Det handler om livskvalitet. Husk slagordet: «Se og bli sett.» Alle?