Flom- og jordskredfare på Hadeland

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesmannen i Oppland har sendt ut melding om oransje farenivå for flom i blant annet Lunner, Jevnaker og Gran fra tirsdag til torsdag.

DEL

Et lavtrykk med kraftig nedbør vil i løpet av tirsdag kveld og fram mot første del av torsdag passere østlandsområdet. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor de største nedbørsmengdene vil komme, men fylkesmannen har sendt melding om at flomvarselet for blant annet Lunner er oppgradert til oransje.

Det anbefales å sjekke takrenner, drensledninger, stikkrenner under lokale veger, sluk og lignende slik at de ikke er tette eller tetter seg.

- Dersom det oppstår problemer med vann og avløp kan kommunens vakt-telefon - 97 52 70 09 - kontaktes, melder Lunner kommune på sin hjemmeside.

Se ellers NVEs side varsom.no eller nve.no for løpende informasjon.

Artikkeltags