Gå til sidens hovedinnhold

Lunners vei til Viken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det starta vel for snart fire år sia: Lunner kommunestyre vedtok 19. oktober 2017, «mandatet for utredning av framtidig regiontilhørighet for Hadelandsregionen. Utredningsarbeidet skjer parallelt i Jevnaker, Gran og Lunner med bistand fra regionrådssekretariatet.

Sentrale spørsmål som skulle besvares var:

  • Hvordan kan kommunene spille en sterkere og mer slagkraftig rolle som utviklingsaktør i en ny region?
  • Hvilken politisk innflytelse vil Hadelandskommunene få i en framtidig region?
  • Hvordan vil en ny region styrke kulturtilbud og identitet for befolkningen på Hadeland?
  • Hvordan vil en ny region bidra til mulighetene for utdanning og kompetanseutvikling for innbyggerne på Hadeland?
  • Hvordan vil en ny region påvirke innbyggernes og kommunenes forhold til regional stat og nasjonale statlige organer?

Les også

– Morna Viken! Noe annet er helt utenkelig

Som vi ser var det flere sentrale spørsmål som burde være interessante for folk flest – om de ble tatt med på råd. Men det ble vi ikke. Dette ble en sak for kommunenes administrasjon og sentrale politikere.

Rådmannen skriver da saken legges fram for formannskapet i januar 2018: Etter at det ble fattet vedtak i Lunner kommunestyre 19. oktober 2017, har det vært en relativt kort tid til å utarbeide en fullverdig utredning av spørsmålet om fylkestilhørighet. Man har funnet det formålstjenlig å arbeide med dette internt i egen organisasjon i tett samarbeid med regionrådsadministrasjonen. Det er dermed ikke foretatt videre undersøkelser mot ulike typer virkemiddelstrukturer, næringsliv eller befolkning. Hva folket måtte mene var «det ikke tid til» å befatte seg med.

Formannskapet innstilte så den 18. januar: «Lunner kommune starter en søknadsprosess for å avklare om kommunen kan bli en del av den kommende Viken fylkeskommune. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en orientering når ekspertutvalget har lagt fram sine forslag til nye oppgaver for nye folkevalgte regioner.»

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme som formannskapets innstilling til kommunestyret». I møte 25. januar sluttet kommunestyret seg til dette.

Og fra 1. januar 2020 var det et faktum: Lunner er en del av Viken.

(Jeg har ikke registrert at rådmannen har kommet tilbake med noen orientering – men det skyldes nok min uoppmerksomhet.)

Utredning av framtidig regiontilhørighet for Hadelandsregionen har ellers så langt medført at Gran, Lunner og Jevnaker hadde tre ulike stortingslister å forholde seg til i høst – og da er vel mye av svaret gitt om Hvordan Hadelandskommunene kan spille en sterkere og mer slagkraftig rolle som utviklingsaktør i en ny region ... Hadeland er nå splittet i tre regioner/ fylker.

Les også

– Spørsmålet er ikke om Viken skal oppløses, men hvordan

At en kommune kunne lar en så viktig sak passere uten at det legges opp til debatt og folkemøter, burde være en gåte. På Lunners hjemmeside står: Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser. At viktige prosesser da kan overlates til administrasjon og kommunestyre skyldes kanskje at «bygda søv» som Jakob Sande skreiv?

Når det er sagt: Resultatet hadde kanskje blitt det samme selv med en lokal folkeavstemning – for i Lunner har jo «nordbygda» blitt en stadig mindre del av befolkningen.

Interessant er det at Lunner kommunestyre – anført av AP og SP – nå må se og høre på at Deres sentrale folk på Stortinget ikke synes å ha noen sans for Deres Viken.

Men pytt-pytt: Lunner blir kanskje i Akershus, Jevnaker i Buskerud og Gran i Oppland eller Innlandet. Det blir kanskje da svaret på framtidig regiontilhørighet for Hadelandsregionen. Men hva blir da Hadeland?

Les også

Vil forlate Hadeland, og gå over til Ringerike: – Kunne blitt uryddig ved kriser

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.