En av tunnelene hvor det skal gjennomføres øvelse, er Lunnertunnelen. Denne går fra Grua over mot Gardermoen. Dato er 23. oktober.

Asbjørn Stensrud, seksjonsleder i driftsseksjonen i Vegavdeling Oppland, opplyser at tunnelen stenger klokka 09.00 på formiddagen.

– Det er litt vanskelig å si hvor lenge den blir stengt, men vi åpner opp så fort øvelsen er over, sier han og forteller at omkjøring vil bli skiltet.

– Vi oppfordrer alle til å følge skiltingen, sier Stensrud til Hadeland.

Fokus på brannrisiko

I en pressemelding forklarer han hvorfor det gjennomføres øvelser.

– Vi må være drillet på ulike scenarioer når noe skjer. I denne sammenheng fokuserer vi på risiko for brann i tunneler. Hvis det oppstår brann i kjøretøy inne i en tunnel vet vi at det oppstår ekstrem varme og livsfarlig røykutvikling, men for å kunne takle denne og tilsvarende situasjoner må det øves på det verst tenkelige -sammen med våre samarbeidspartnere. Vi gjennomfører realistiske øvelser sammen med lokalt brannvesen, politi, ambulansetjenesten, Vegtrafikksentralen og entreprenører, sier Stensrud.

Fakta om branntunneler

  • Antallet branner i norske vegtunneler er i snitt 24 i året.

  • Det er 1127 tunneler på riks- og fylkesveg, med samlet lengde på 1134 km hovedløp. Dette gir 0,02 branner per år per kilometer tunnel.
  • Tungbiler er overrepresentert: De står for 14 % av trafikken, men 40 % av brannene. Halvparten tilskrives tekniske problemer.
  • Årsakene til branner: Eneulykke står for 5 % og kollisjon 8 %. Tekniske problemer står for 33 % - med stor forskjell for liten bil (20 %) og tungbil (50%). Årsaken er ikke registrert for om lag halvparten av brannene.
  • 57 vegtunneler i Norge har høy stigningsgrad (>5 %). De utgjør til sammen omtrent 5 % av vegtunnelene i Norge, og 14,5 % av tunnelkilometerne i Norge. Disse hadde 42 % av brannene og tilløpene i perioden 2008-2015.

Kilde: Statens vegvesen