Magne Storedal forteller at han flere ganger har lagt inn bud på småbruk på Hadeland.

– Jeg synes det er et vakkert område, men dessverre har jeg aldri fått tilslaget, forteller 64-åringen, som opprinnelig kommer fra Ål i Hallingdal.

Nå gleder han seg til å ta fatt på oppgaven i det han beskriver som en tradisjonsrik og viktig avis.

Lang fartstid i Amedia

Storedal kommer fra en stilling i Amedia. Han har tidligere vært ansvarlig redaktør i Amedias største avis, Romerikes Blad og i Avisa Oslo.

Han har også bakgrunn som nyhetssjef i Dagens Næringsliv og sjef for nyhetsavdelingen i VG.

– Det spesielle med lokalaviser er de nære båndene og samspillet de har med sine lesere. Dette er viktig for utviklingen av våre lokalsamfunn og hvordan folk flest har det, sier Storedal.

Han er tydelig på at det er forskjell på bygd og by.

– På bygda kommer vi tettere på folk, og vi kan lettere operere «midt i flokken». Samtidig minner han om at vi driver ei moderne avis. Slik kan en si at leserne har en slags redaktørrolle. Vi må skrive om det folk vil lese, sier han.

Ikke konfliktsky

Hadelands nye redaktør er ingen konfliktsky person, og han setter gjerne inn ekstra ressurser for å løfte fram en viktig sak.

– Jeg er uredd av natur. Alle saker som er verd å granske skal granskes. Journalistisk må vi finne smertepunkter og løfte disse fram, da kan vi ikke være redde for å ta tak i ei konflikt. Alle skal bli hørt og bli tatt godt imot når de kommer til oss, lover Storedal.

Nå ser han frem til å ta fatt på arbeidet ved påsketider.

– Jeg er ydmyk for at jeg har fått oppgaven med å videreføre dette arbeidet i Hadeland en tid framover. Avisa er en solid og respektert merkevare i sitt dekningsområde, og har en dyktig og kompetent redaksjon. Jeg er sikker på at vi kan få gjort mye spennende sammen i den tiden jeg skal være der, sier han.

Oslo-mannen er først og fremst er en nyhetsmann, men forteller også om sin interesse for kunst og kultur.

Fornøyd styreleder

Styreleder Kristina Fritsvold Nilsen er svært glad for at Magne Storedal kunne påta seg rollen i Hadeland for resten av året, slik at avisas styre får bedre tid til å rekruttere en ny leder på permanent basis.

Nåværende redaktør, Line Ramsrud, slutter 31. mars, og fra 1. april tar Storedal over stafettpinnen.

– Magne er en svært erfaren avismann, og har gjennom sine lederroller i norske aviser vist hva han står for av redaksjonell kvalitet og kraft. Han er nyskapende og engasjert og har stor integritet, sier styreleder Fritsvold Nilsen.

– Jeg er helt trygg på at vi har gjort et godt og riktig valg når vi har fått ham til å sette seg i redaktørstolen, legger styrelederen til.

Avisa Hadeland har et registrert opplag på 7.115 og 11.279 daglige lesere. Avisa kommer ut på papir mandag, onsdag og fredag.