Mange har mer kompetanse enn de er klar over

Av
DEL

Ditt Hadeland Karriere Oppland Hadeland har nå utvidet og gratis tilbud til de som ønsker å skaffe seg en oversikt over sin realkompetanse, og kanskje noe opplæring for å oppnå fag/svennebrev eller studiekompetanse innen videregående opplæring.

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen og fylkesutvalget for Innlandet valgt å styrke karrieresentrene, slik at de har mer midler til å bistå med karriereveiledning og realkompetansevurdering i en tid der mange er usikre på framtiden.

Kortere veg til fag

Tilbudet er for dem som har brukt opp sin rett til videregående opplæring, og som normalt ville måtte betale for opplæringen. De som søker opplæring hos oss får tilbakemelding ved søknad om opplæring om de har en rett eller ikke.

Dersom det er kapasitet, vil alle som søker kunne få et tilbud om opplæring.

Ta kontakt

Kanskje du har fullført videregående opplæring, og for eksempel har jobbet innenfor service, renhold eller i helsesektoren i noen år. Da har du tilegnet deg en god del realkompetanse innen et fagområde som igjen kan korte ned vegen til fagbrev. Også frivillig arbeid, organisasjonserfaring og fritidsaktiviteter er relevant erfaring.

Å skaffe seg et kompetansebevis som viser hva du kan i et fag kan også være aktuelt, og det kan du få bruk for hvis du skal søke deg jobb eller som del av din CV.

Vi er alle i en spesiell tid, og om du ønsker opplæring eller karriereveiledning så vil vi gjerne høre fra deg. Vi ber om at du tar kontakt med karrieresenteret, så kan vi raskt avklare hva vi kan hjelpe deg med.

Ønsker du å søke opplæring, kan du gjøre det på www.vigo.no – og søknad for voksne.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken