1. mars gikk søknadsfristen ut. 17 søkere i alderen 23 til 55 år ønsker å overta jobben.

– Jeg begynte som daglig leder i Holeværingen etter at jeg gikk av med pensjon i politiet som 57-åring. Planen er at jeg skal fortsette i jobben ut året, men at vi gjør tilpasninger når ny daglig leder ansettes. Planen er at vi skal være ansatt samtidig i en periode for å sikre en god overlapp, forteller Fossum til Ringerikes Blad.

Få kvinner som søker

Fossum opplyser til Ringerikes Blad at kjønnsfordelingen blant søkerne viser 15 menn og to kvinner.

Fossum har selv vært ansatt i en 60 prosent stilling som daglig leder. Når den nye daglige lederen nå skal ansettes, økes stillingsprosenten til 100.

– Hvordan vurderer du søkerne?

– Jeg vil si at vi har fått et bredt utvalg søkere med ulik og god kompetanse fra så vel idrettsledelse som pedagogikk. Nå starter intervjuene. I løpet av den neste uka vil aktuelle kandidater få innkalling til intervju, sier Fossum.

Han legger ikke skjul på at jobben som daglig leder i et stort idrettslag er både krevende og spennende.

Blir hjelpebonde

– Hva er den viktigste egenskapen en slik person bør ha?

– Det aller viktigste er god sosial kompetanse. I en slik jobb skal man prate med veldig mange mennesker på ulike nivåer, sier Fossum og nevner søknadsprosesser til kommune og stat, følge opp ulike arrangementer og søknader. Fundamentet i en slik jobb er frivillighet, sier Fossum.

Han har ingen planer om å ta opp trenergjerningen når han gir seg i jobben.

– Nei, det er en tid for alt. Da blir jeg hjelpebonde på heltid, sier han og ler.