Måtte avlyse 50 rettsmøter – har ikke utstyr til fjernmøter og avhør

På grunn av fare for smitte har Gjøvik tingrett avlyst over 50 rettsmøter. Men tingretten har ikke det tekniske utstyret til å gjennomføre fjernmøter.